Licitații judiciare

Malta

Conținut furnizat de
Malta

1. Publicitatea și stabilirea prețului bunurilor care fac obiectul sechestrului

Pentru executarea silită a bunurilor puse sub sechestru, procedura nu conduce în mod obligatoriu la vânzarea acestora. Se poate ajunge la un acord între creditor și debitor. În cazul în care există mai mulți creditori, trebuie să se ajungă la un acord cu toți creditorii pentru a se evita vânzarea. În absența unui astfel de acord, instanța va ordona vânzarea silită.

Expertul care estimează valoarea (în cazul bunurilor imobile) stabilește și prețul de pornire. În cazul bunurile mobile, valoarea se stabilește pe baza ofertei celei mai ridicate depuse în cadrul vânzării la licitație, care începe de la zero. În cazul în care este necesară o estimare a bunurilor mobile, licitațiile nu vor începe de la zero, ci de la 60 % din valoarea lor estimată.

În ceea ce privește publicitatea bunurilor puse sub sechestru, aceasta se face pe site-ul guvernului, unde se publică informații privind serviciile judiciare, pe site-ul adjudecătorului, în ziare (anunțul de vânzare este publicat o dată pe lună în două ziare) și prin afișarea anunțului la sediul instanței unde are loc vânzarea.

Caracteristicile bunurilor puse sub sechestru care sunt oferite spre vânzare și orice documentație aferentă trebuie să fie disponibile pe site-ul guvernului, unde se publică informații privind serviciile judiciare, și pe site-ul adjudecătorului. Orice persoană poate solicita să aibă acces la aceste informații.

Orice persoană care dorește să vadă un bun imobil pus sub sechestru și scos la vânzare se poate adresa instanței cu o cerere în acest sens. Înainte de vânzarea unui bun imobil, un expert judiciar întocmește un raport privind situația bunului în cauză, care va fi făcut public. Părțile interesate pot examina bunurile mobile cu două ore înainte de începerea vânzării.

În ziua vânzării, ofertele sunt anunțate prin strigare de către adjudecătorul desemnat din oficiu să efectueze vânzarea.

Ofertantul nu trebuie să depună nicio garanție, trebuie doar să plătească prețul integral al bunului. Trebuie depusă la instanță o sumă egală cu prețul integral al bunului, în cazul bunurilor imobile, în termen de șapte zile după vânzare, iar în cazul bunurilor mobile, în termen de 24 de ore după vânzare. Plata nu poate fi efectuată prin mijloace electronice: aceasta se face la grefa instanței.

2. Părți terțe care sunt autorizate să efectueze vânzarea

Vânzarea are loc sub autoritatea instanței și este efectuată de un adjudecător numit de instanță. Nu există alte părți terțe autorizate să efectueze vânzări judiciare la licitație.

3. Tipuri de vânzări judiciare cărora li se pot aplica normele doar parțial

Nu există alte tipuri de vânzări judiciare cărora să li se aplice normele doar parțial.

4. Informații privind registrele naționale de bunuri

Registrele naționale de bunuri care pot fi consultate în prezent sunt:

bunuri imobile: registrul public și registrul funciar

bunurile mobile – pentru vehicule, nave și aeronave: Autoritatea Malteză de Transport

acțiuni și cote sociale: Autoritatea pentru servicii financiare din Malta și Bursa din Malta

alte instrumente financiare: Bursa din Malta

mărci, desene și modele industriale: Ministerul Comerțului

Aceste registre se păstrează în format electronic de către autoritățile publice competente. Unele dintre aceste registre sunt accesibile publicului online. În ceea ce privește registrul public și Autoritatea pentru servicii financiare din Malta, accesul este contra cost. Registrele Autorității de Transport din Malta nu sunt accesibile publicului. Pentru a avea acces la Autoritatea pentru servicii financiare din Malta, plata se poate face online. Pentru registrul public, plata se face la sediu.

5. Informații privind bazele de date care permit creditorilor să identifice activele debitorilor

Creditorul are acces la bazele de date cu informații privind bunurile imobile și societățile comerciale. În ceea ce privește societățile comerciale, Autoritatea pentru servicii financiare din Malta oferă un acces direct online. În ceea ce privește bunurile imobile, creditorul poate avea acces la informații prin intermediul registrului public și al registrului funciar. Nu este necesară o autorizație pentru a avea acces direct la bazele de date ale Autorității pentru servicii financiare din Malta sau la registrul public și cel funciar.

6. Informații privind vânzările judiciare online

În prezent vânzările judiciare la licitație nu se pot desfășura online.

Ultima actualizare: 04/05/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.