Licitații judiciare

Portugalia

Conținut furnizat de
Portugalia

1. Publicitatea vânzării activelor indisponibilizate și stabilirea prețurilor pentru vânzarea acestora la licitație

În prezent, conform situației actuale, ar trebui ca activele să fie vândute, de preferință, prin intermediul https://www.e-leiloes.pt/, astfel cum se prevede la articolul 837 din Codul portughez de procedură civilă (CPC) și la articolul 20 și următoarele din Ordonanța ministerială de punere în aplicare (Portaria) nr. 282/2013 din 29 august 2013.

Normele care reglementează funcționarea platformei https://www.e-leiloes.pt/ au fost adoptate prin Ordinul nr. 12624/2015 al ministrului justiției, publicat în Monitorul Oficial al Portugaliei (Diário da República), seria 2, nr. 219 din 9 noiembrie 2015.

Notă: Având în vedere numeroasele atacuri cibernetice asupra diferitelor instituții naționale, accesul persoanelor care consultă site-ul e-leilões din afara Portugaliei este restricționat.

Aceste persoane sunt obligate să își decline IP-ul (protocolul de internet) la adresa suporte@solicitador.net. Una dintre modalitățile prin care vă puteți identifica IP-ul este accesarea următorului link: https://www.whatismyip.com/.

Publicitatea vânzării este reglementată de articolul 6 din Ordinul nr. 12624/2015:

Articolul 6

Publicitatea vânzărilor la licitație publică

 1. Publicitatea licitațiilor se realizează pe site-ul web https://www.e-leiloes.pt/. În plus, prin decizie a Camerei reprezentanților juridici (Câmara dos Solicitadores), informațiile pot fi difuzate, parțial sau în întregime, prin alte site-uri web, în presă sau prin e-mail. Acest lucru nu aduce atingere dreptului executorului judecătoresc care răspunde de procedură conform legii de a realiza publicitatea licitației prin orice alte mijloace pe care le consideră adecvate.
 2. Informațiile publicate pe https://www.e-leiloes.pt/ trebuie să includă cel puțin:
  1. numărul de referință al procedurii judiciare, instanța și entitatea organizațională vizată;
  2. data la care începe licitația;
  3. data și ora până la care trebuie încheiată licitația;
  4. prețul de bază al activului (sau al lotului de active) care urmează să fie scoase la vânzare;
  5. valoarea ultimei oferte;
  6. în cazul în care obiectul scos la vânzare este un bun mobil, o fotografie a obiectului sau a obiectelor care formează lotul care urmează a fi vândut la licitație;
  7. o descriere concisă a obiectului;
  8. natura obiectului;
  9. în cazul în care obiectul scos la vânzare este un bun mobil, amplasarea și componența acestuia, numărul de înregistrare în registrul de cadastru și al înscrierii în cartea funciară, județul, localitatea, parohia și poziția geografică aproximativă, o fotografie a exteriorului bunului imobil și, dacă este posibil, fotografii din interior, dacă este vorba despre o clădire urbană sau o unitate locativă;
  10. identitatea administratorului fiduciar sau identificarea locului de depozitare;
  11. locul și ora la care se pot vedea activele și datele de contact ale administratorului fiduciar;
  12. detalii privind executorul judecătoresc care are răspunderea juridică pentru derularea procedurii, inclusiv numele, numărul autorizației profesionale, numărul de telefon fix și mobil, numărul de fax și adresa de e-mail, precum și orele la care poate fi contactat;
  13. orice chestiune cu privire la care părțile interesate trebuie să fie informate conform legii, în special dacă este pendinte o contestație la executare sau la indisponibilizare ori o cale de atac sau dacă există drepturi de retenție care nu trebuie să expire în momentul vânzării sau orice titulari de drepturi preferențiale care s-au prezentat în cursul procedurii;
  14. numele debitorului sau al debitorilor care dețin activele care urmează să fie vândute.

Prețul/valoarea activelor indisponibilizate

Valoarea de bază: aceasta este valoarea activului sau a activelor care formează un lot, astfel cum a fost stabilită în cursul procedurii căreia îi este asociată vânzarea: în mod concret, executarea silită reglementată de Codul de procedură civilă (CPC) sau, în cazul unei proceduri de insolvență, de Codul privind insolvența și redresarea întreprinderilor (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas).

Valoarea minimă: „valoarea minimă” este valoarea începând cu care activul poate fi vândut și care este, astfel cum se prevede la articolul 816 alineatul (2) din CPC, de 85 % din valoarea de bază. În unele cazuri, valoarea minimă poate fi egală cu valoarea de bază.

2. Părți terțe care sunt autorizate să efectueze operațiunea de vânzare

Normele care reglementează funcționarea platformei https://www.e-leiloes.pt/ au fost adoptate prin Ordinul nr. 12624/2015 al ministrului justiției, publicat în Monitorul Oficial al Portugaliei (Diário da República), seria 2, nr. 219 din 9 noiembrie 2015. În temeiul acestor norme s-a stabilit ca platforma să fie dezvoltată și administrată de Camera reprezentanților juridici (Câmara dos Solicitadores), instituție care acum a devenit Ordinul reprezentanților juridici și al agenților de aplicare a legii (executorilor judecătorești) (Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução).

În cadrul procedurilor de executare silită în materie civilă care sunt derulate de executori judecătorești, procedura de vânzare constituie prerogativa exclusivă a acestora.

Notă: Având în vedere numeroasele atacuri cibernetice asupra diferitelor instituții naționale, accesul persoanelor care consultă site-ul  e-leilões din afara Portugaliei este restricționat.

Aceste persoane sunt obligate să își decline IP-ul (protocolul de internet) la adresa suporte@solicitador.net. Una dintre modalitățile prin care vă puteți identifica IP-ul este accesarea următorului link: https://www.whatismyip.com/.

3. Tipuri de licitații pentru care este posibil ca normele să nu fie pe deplin aplicabile

Un exemplu în acest sens îl reprezintă activele care trebuie să fie vândute pe piețe reglementate sau care fac obiectul vânzării directe.

Articolul 837 din Codul portughez de procedură civilă (CPC) – Vânzarea la licitație online

 1. Cu excepția cazurilor menționate la articolele 830 și 831, vânzarea bunurilor imobile indisponibilizate ar trebui să se efectueze, de preferință, prin licitație online, în conformitate cu dispozițiile care urmează să fie stabilite printr-o ordonanță ministerială de punere în aplicare emisă de membrul guvernului responsabil pentru justiție.

Articolul 830 din Codul portughez de procedură civilă (CPC) – Active vândute pe piețe reglementate

Sunt vândute pe piețe reglementate instrumentele financiare și mărfurile tranzacționate la bursă.

Articolul 831 din Codul portughez de procedură civilă (CPC) – Vânzarea directă

În cazurile în care există o cerință legală ca activele să fie predate unui anumit organism, sau în eventualitatea existenței unui antecontract de vânzare cu efecte erga omnes, încheiat cu o parte care dorește să își exercite dreptul de executare silită, vânzarea se face în mod direct.

Deși licitațiile online reprezintă principalul mijloc de vânzare utilizat în Portugalia în cazul executării silite, Codul de procedură civilă prevede și alte tipuri de vânzări, și anume:

 1. vânzarea prin intermediul ofertelor trimise în plic sigilat;
 2. vânzarea pe piețe reglementate;
 3. vânzarea directă către persoane sau organisme care au dreptul de a achiziționa activele;
 4. vânzarea prin intermediul negocierii private;
 5. vânzarea de către o casă de licitații;
 6. vânzarea de către un depozit public sau echivalent;
 7. vânzarea prin licitație publică online.

4. Informații din registrele naționale de active

Printre organismele de reglementare și de înregistrare se numără:

 • Institutul pentru oficii ale registrelor și birourile notariale [Instituto dos Registos e do Notariado, I.P. (IRN)]: instituția publică responsabilă cu punerea în aplicare și monitorizarea politicii în materie de servicii de înregistrare, cu scopul de a garanta furnizarea de servicii către publicul larg și întreprinderi în domeniul identificării și înregistrării în scop civil a cetățeniei, terenurilor, întreprinderilor, bunurilor mobile și persoanelor juridice, în plus față de asigurarea reglementării, controlului și inspecției activităților realizate de notari în ceea ce privește bunurile imobile, ambarcațiunile, aeronavele etc.
 • Comisia pieței valorilor mobiliare din Portugalia [Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)]: este responsabilă cu asigurarea, supravegherea și reglementarea piețelor instrumentelor financiare și a agenților care își desfășoară activitatea pe aceste piețe, pentru a contribui la protejarea investitorilor în ceea ce privește acțiunile și instrumentele financiare etc;
 • Institutul național de proprietate industrială [Instituto Nacional de Propriedade Industrial - (INPI)]: ale cărui activități principale sunt reprezentate de acordarea și protejarea drepturilor de proprietate industrială, atât pe plan intern, cât și pe plan extern, în cooperare cu organizațiile internaționale la care Portugalia este parte.

5. Informații privind bazele de date care permit creditorilor să identifice activele sau creanțele debitorilor

În primul rând, trebuie remarcat faptul că baze de date este consultată de executorul judecătoresc, în mod confidențial. Creditorul nu are acces direct.

Accesul la bazele de date publice este reglementat de Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 331-A/2009 din 30 martie 2009, astfel cum a fost modificată prin Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 350/2013 din 3 decembrie 2013 și prin Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 288/2015 din 17 septembrie 2015.

Accesul la bazele de date ale Băncii Portugaliei este reglementat de Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 282/2013 din 29 august 2013.

Bazele de date la care executorul judecătoresc are în prezent, acces direct online sunt:

 1. baza de date a administrației fiscale și vamale portugheze;
 2. baza de date a organismului de securitate socială (Segurança Social);
 3. baza de date a fondului general de pensii (Caixa Geral de Aposentações);
 4. baza de date a cărții funciare (Registo Predial);
 5. baza de date a registrului comerțului (Registo Comercial);
 6. baza de date a registrului național de evidență a persoanelor juridice (Registo Nacional de Pessoas Coletivas);
 7. baza de date a registrului de înmatriculare a vehiculelor (Registo Automóvel);
 8. baza de date a Băncii Portugaliei;
 9. baza de date a Institutul de gestionare a datoriei publice (Instituto de Gestão de Crédito Público);
 10. baza de date a CITIUS (platforma IT care sprijină activitățile realizate de instanțe).

6. Informații privind licitațiile judiciare online

Normele care reglementează funcționarea platformei https://www.e-leiloes.pt/ au fost adoptate prin Ordinul nr. 12624/2015 al ministrului justiției, publicat în Monitorul Oficial al Portugaliei (Diário da República), seria 2, nr. 219 din 9 noiembrie 2015.

Informațiile pot fi verificate prin consultarea următoarelor site-uri web:

Notă: Având în vedere numeroasele atacuri cibernetice asupra diferitelor instituții naționale, accesul persoanelor care consultă site-ul web  e-leilões din afara Portugaliei este restricționat.

Aceste persoane sunt obligate să își decline IP-ul (protocolul de internet) la adresa suporte@solicitador.net. Una dintre modalitățile prin care vă puteți identifica IP-ul este accesarea următorului link: https://www.whatismyip.com/.

Ultima actualizare: 18/12/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.