NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini portugheză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Licitații judiciare

Portugalia

Conținut furnizat de
Portugalia
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

1. Publicitatea vânzării și stabilirea prețului bunurilor puse sub sechestru

În prezent, vânzarea bunurilor puse sub sechestru are loc pe platforma https://www.e-leiloes.pt/, în conformitate cu articolul 837 din Codul de procedură civilă (CPC) și cu articolele 20 și următoarele din Decretul nr. 282/2013 din 29 august 2013.

Regulile de funcționare a platformei https://www.e-leiloes.pt/ au fost aprobate prin Ordinul nr. 12624/2015 al ministrului justiției, publicat în Diário da República(Monitorul Oficial), seria 2, nr. 219 din 9 noiembrie 2015.

Anunțurile de vânzare la licitație sunt reglementate de articolul 6 din Ordinul nr. 12624/2015:

Articolul 6

Publicitatea vânzărilor la licitație

 1. Licitațiile se publică pe platforma www.e-leiloes.pt și, parțial sau în întregime, la decizia Camerei avocaților (Câmara dos Solicitadores), pe alte site-uri internet, în presa scrisă sau prin trimitere electronică ori în alte moduri decise de agentul de executare responsabil cu difuzarea acestor informații.
 2. Publicarea pe site-ul internet www.e-leiloes.pt trebuie să includă cel puțin:
  1. numărul de referință al procedurii judiciare, instanța și entitatea organizațională;
  2. data de începere a licitației;
  3. data și ora la care se termină licitația;
  4. valoarea de bază a bunului (sau a bunurilor care formează un lot) scos la licitație;
  5. valoarea ultimei oferte;
  6. în cazul unui bun mobil, o fotografie a bunului/bunurilor care formează un lot scos la licitație;
  7. identificarea sumară a bunurilor;
  8. natura bunului;
  9. în cazul bunurilor imobile, amplasarea și compunerea acestora, matricea și descrierea cadastrală, județul, localitatea, parohia și coordonatele geografice aproximative, o fotografie a exteriorului clădirii și, dacă se poate, în cazul unei clădiri sau a unei unități de clădire urbană, fotografii din interior;
  10. identitatea depozitarului autorizat sau identificarea locului de depozitare;
  11. locul și ora la care bunurile pot fi examinate și adresa depozitarului autorizat;
  12. identitatea agentului de executare responsabil de dosar, respectiv numele, identificarea profesională, numărul de telefon fix și mobil, numărul de fax, adresa de email și programul de funcționare;
  13. toate elementele care, din punct de vedere juridic, trebuie să fie notificate părților în cauză, cum ar fi o opoziție la executare sau la punerea sub sechestru, o cale de atac, sarcini care grevează bunul și care nu se vor stinge în momentul vânzării și eventualii titulari ai dreptului de preempțiune menționați în dosar;
  14. numele proprietarului (proprietarilor) care dețin(e) mărfurile scoase la licitație.

Prețul/valoarea bunurilor puse sub sechestru

Valoarea de bază: aceasta este valoarea bunului/bunurilor care formează un lot, astfel cum este stabilită în cadrul procedurii care ocazionează vânzarea, de exemplu executarea silită în conformitate cu CPC sau procedura de insolvență în conformitate cu Codul privind insolvența și redresarea întreprinderilor (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas).

Valoare minimă: cea la care bunurile pot fi vândute și care este, în temeiul articolului 816 alineatul (2) din CPC, de 85 % din valoarea de bază. În unele cazuri, valoarea minimă poate fi egală cu valoarea de bază.

2. Părți terțe care sunt autorizate să efectueze vânzarea

Regulile de funcționare a platformei https://www.e-leiloes.pt/ au fost aprobate prin Ordinul nr. 12624/2015 al ministrului justiției, publicat în Diário da República, (Monitorul Oficial) seria 2, nr. 219 din 9 noiembrie 2015, în temeiul căruia s-a stabilit ca platforma să fie dezvoltată și administrată de Camera avocaților, instituție care acum a devenit Ordinul avocaților și al agenților de executare (Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução).

Pe parcursul procedurilor de executare silită în materie civilă care sunt derulate de executori judecătorești, acestea se pot ocupa doar de activitățile legate de vânzare.

3. Tipuri de vânzări judiciare cărora li se pot aplica normele doar parțial

De exemplu, bunurile care urmează să fie vândute pe piețele reglementate sau care fac obiectul unei vânzări directe.

Articolul 837 din CPC – Vânzarea la licitație online

 1. Cu excepția cazurilor menționate la articolele 830 și 831, vânzarea bunurilor imobile puse sub sechestru se face de preferință în cadrul licitațiilor online, în conformitate cu condițiile ce urmează să fie stabilite printr-un ordin al ministrului justiției.

(...)

Articolul 830 din CPC – Bunuri vândute pe piețe reglementate

Sunt vândute pe piețe reglementate instrumentele financiare și mărfurile cotate.

Articolul 831 din CPC — Vânzarea directă

Dacă, potrivit legii, bunurile trebuie livrate unei anumite entități sau i-au fost promise unei persoane care dorește să își exercite dreptul la executare specific, vânzarea îi este atribuită direct.

Trebuie remarcat faptul că, deși licitațiile online sunt modul privilegiat de vânzare judiciară în Portugalia, CPC prevede și alte metode de vânzare:

 1. vânzarea prin oferte trimise în plic sigilat;
 2. vânzarea pe piețe reglementate;
 3. vânzarea directă către persoane sau entități care au dreptul de a achiziționa bunuri;
 4. vânzarea prin negociere privată;
 5. vânzare în case de licitații;
 6. vânzarea într-un depozit public sau echivalent;
 7. vânzarea la licitație online.

4. Informații privind registrele naționale de bunuri

Printre organismele de reglementare și înregistrare nu numără:

 • Institutul registrelor și notariatului (Instituto dos Registos e do Notariado, I.P.), instituție publică care pune în aplicare și monitorizează politicile referitoare la înregistrare, cu scopul de a asigura furnizarea de servicii pentru cetățeni și întreprinderi în materie de identitate civilă și registre de stare civilă, naționalitate, cadastru, comerț, bunuri mobile și persoane juridice și care reglementează, supraveghează și controlează activitatea notarială – Ex.: bunuri imobile, vehicule, nave, avioane etc.
 • Comisia valorilor mobiliare (Comissão do Mercado de Valores MobiliáriosCMVM) este responsabilă de supravegherea și reglementarea piețelor de instrumente financiare, precum și a agenților de pe aceste piețe, promovând protecția investitorilor. – Ex.: acțiuni și instrumente financiare.
 • Institutul național de proprietate industrială (Instituto Nacional de Propriedade IndustrialINPI) care acordă și protejează drepturile de proprietate industrială, atât pe plan intern, cât și pe plan extern, în cooperare cu organizațiile internaționale la care este afiliat. – Ex.: mărci și brevete

5. Informații privind bazele de date care permit creditorilor să identifice activele debitorilor

Bazele de date sunt consultate de agenții de executare, în mod confidențial, și nu direct de către creditor.

Decretul nr. 331-A/2009 din 30 martie 2009, astfel cum a fost modificat prin Decretul nr. 350/2013 din 3 decembrie 2013 și prin Decretul nr. 288/2015 din 17 septembrie 2015, reglementează accesul la bazele de date publice.

Decretul nr. 282/2013 din 29 august 2013 reglementează accesul la bazele de date ale Băncii Portugaliei.

Bazele de date la care agenții de executare au, în prezent, acces direct pe care electronică sunt cele ale:

 1. administrației fiscale și vamale (Autoridade Tributária e Aduaneira);
 2. organismului de securitate socială;
 3. fondul de pensie (Caixa Geral de Aposentações);
 4. registrului funciar;
 5. registrului comerțului;
 6. registrului național de evidență a persoanelor juridice;
 7. registrului de înmatriculare a vehiculelor;
 8. Băncii Portugaliei;
 9. Institutului de gestionare a datoriei publice (Instituto de Gestão de Crédito Público);
 10. sistemului CITIUS.

6. Informații privind vânzările judiciare online

Regulile de funcționare a platformei https://www.e-leiloes.pt/ au fost aprobate prin Ordinul nr. 12624/2015 al ministrului justiției, publicat în Diário da República(Monitorul Oficial), seria 2, nr. 219 din 9 noiembrie 2015.

Aceste informații pot fi verificate prin consultarea:

regulilor de funcționare aplicabile platformei de licitații online

Răspunsuri la întrebările frecvente

Ultima actualizare: 04/10/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.