Varžytynės

Spania

Conținut furnizat de
Spania

1. Areštuoto turto pardavimo viešas paskelbimas ir vertinimas

Apie aukcionus viešai skelbiama pranešimais portalo B.O.E. (Boletín Oficial del Estado, oficialusis valstybės leidinys) skiltyje Administración de Justicia (Teisingumo vykdymas), taip pat pačiame aukcionų portale .

Vertinimas atliekamas per šiuo tikslu nustatytą teisinį procesą (Civilinio proceso kodekso, Ley de Enjuiciamiento Civil, LEC, 637 straipsnis), paskiriant ekspertus. Kartais vertinimas nebūtinas, nes turtas aukciono tikslais jau įvertintas, pavyzdžiui, jei atimama teisė naudotis turtu. Vertinimo taip pat nereikalaujama, jei aukcionas rengiamas neprivalomai, kai turtą galima pateikti parduoti nenustatant minimalios kainos arba numatytosios vertės arba šalių siūloma verte.

2. Tretieji asmenys, galintys atlikti pardavimo operacijas

Pagal Ispanijos teisę pardavimą taip pat gali organizuoti specializuoti subjektai (viešieji arba privatūs), o jeigu teisminė institucija su tuo sutinka, pardavimas arba aukcionas privalo atitikti šio subjekto taisykles, jeigu jos nėra nesuderinamos su vykdymo tikslu arba vykdančiosios šalies ir asmens, prieš kurį nukreiptas vykdymas, interesų apsauga pagal LEC 641 straipsnį.

Pirmiau nurodytos nuostatos pirmoje dalyje nurodyta, kad šias funkcijas gali vykdyti Advokatų asociacija (Colegios de Procuradores), kuri šiuo tikslu yra sukūrusi savo elektroninių aukcionų portalą .

Taip pat galimi atvejai, kai turtą tiesiogiai parduoda nemokumo bylos administratoriai nemokumo bylos likvidavimo etapu.

3. Aukcionai, kuriems taikomos ne visos taisyklės

Šiuo metu aukcionų portale skelbiami visi aukcionai (tie, kuriuos organizuoja teismai ir kuriuos organizuoja notarai, kurie rengiami Ispanijoje, tačiau administraciniai aukcionai (pvz., iždo arba socialinės apsaugos) neskelbiami, nors yra planų ateityje įtraukti juos į portalą).

Portale taip pat neskelbiami pardavimai, apie kuriuos jau pranešė specializuoti subjektai, pardavimai, vykdomi nemokumo bylose, jei teismas patvirtino kitokią turto realizavimo formą, ir vykdymo procesas, per kurį šalys tarpusavyje susitaria dėl kitos realizavimo formos, pasirašydamos pardavimo sutartį (LEC 640 straipsnis).

4. Informacija apie nacionalinius turto registrus

  • Žemės ir turto: turto registrai privalo teikti informaciją apie aukcione parduodamą žemę ir turtą: nurodyti turto savininką, fizinę turto būklę, buvimo vietą ir teises, kuriomis žemė ar turtas suvaržomi, pavyzdžiui, uzufrukto teisę į žemę ar turtą.
  • Kilnojamojo turto: taip pat yra kilnojamojo turto registras, kuriame registruojami orlaiviai, laivai, motorinės transporto priemonės ir kitos variklinės transporto priemonės, pramoninės mašinos, komercinės patalpos, gamybos priemonės ir kt.
  • Kiti turto registrai: informacija apie tam tikrą turtą viešinama konkrečiu būdu dėl jos pobūdžio, pavyzdžiui, jei tai yra nematerialusis turtas, saugomas Ispanijos patentų ir prekių ženklų biure.

5. Informacija apie duomenų bazes, kuriose kreditoriai gali nustatyti skolininko turtą ir teises

Tam yra skirti turto registras ir kilnojamojo turto registras, nes abiejuose registruose pateikiama informacija apie turto savininką ir visus jo kreditorius.

Duomenys taip pat pateikiami Žemės registro interneto svetainėje. Jeigu paskelbiama žemės registro nuoroda į turtą, kurį numatoma parduoti aukcione, aukciono portale sukuriama nuoroda, kuri leis rodyti turtą per palydovą, tokiose platformose kaip Google Earth.

6. Informacija apie internetinius teismo aukcionus

Aukcionų portalas

Paskutinis naujinimas: 17/01/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.