Licitații judiciare

Suedia

Conținut furnizat de
Suedia

1. Publicitatea și stabilirea prețului bunurilor care au fac obiectul sechestrului

Bunurile puse sub sechestru sunt vândute prin intermediul Agenției suedeze de executare silită (Kronofogdemyndigheten). Mărfurile sunt vândute la licitație publică sau la buna înțelegere. Pentru bunurile mobile, se poate face apel la serviciile unei societăți specializate în organizarea de licitații. Vânzarea de bunuri imobile poate fi încredințată unui agent imobiliar.

Kronofogdemyndigheten poate autoriza debitorul să își vândă singur bunurile. În acest caz se ia o decizie de suspendare a vânzării silite. Debitorul poate să convină cu creditorul să își plătească datoria și în alt mod, caz în care creditorul își poate retrage cererea de executare silită.

Activele puse sub sechestru trebuie să facă întotdeauna obiectul unei estimări din partea unui executor judecătoresc. Kronofogdemyndigheten apelează uneori la un expert pentru estimarea valorii bunurilor; acesta face o descriere detaliată a bunului. Agenția face apel în mod periodic la experți pentru a estima valoarea bunurilor imobile și a drepturilor de coproprietate (bostadsrätter). De asemenea, se utilizează de cele mai multe ori serviciile unui expert în cazul bunurilor cu valoare mai ridicată.

Kronofogdemyndigheten publică (oficial) vânzările silite pe site-ul său. Vânzările sunt adesea anunțate și pe alte site-uri, pentru a atrage potențiali cumpărători. Vânzările sunt anunțate și în Post- och Inrikes Tidningar, o publicație online unde își publică anunțurile numeroase autorități și municipalități. Publicarea pe acest site vizează în principal informarea creditorilor necunoscuți și a persoanelor vizate de vânzare.

Informațiile privind vânzările sunt publicate pe site-ul agenției Kronofogdemyndigheten. Se fac publice, printre altele, valoarea estimată a bunurilor, descrierea acestora, fotografii și alte documente. Sunt indicate, de asemenea, condițiile vânzării și normele pe care cumpărătorii trebuie să le respecte. În cazul în care Kronofogdemyndigheten încredințează vânzarea unei terțe părți, aceste informații pot fi găsite pe site-ul acesteia din urmă. Informațiile sunt adesea disponibile și pe site-ul Kronofogdemyndigheten.

Agenția organizează periodic prezentări/vizite ale bunurilor care sunt oferite spre vânzare, astfel încât cumpărătorii să poată obține informații în legătură cu acestea.

Vânzarea silită este organizată astfel încât se ține seama de oferta cu cel mai mare preț. În cazul în care există mai mulți ofertanți, bunul este vândut celui care oferă în final prețul cel mai mare. În cazul în care, dimpotrivă, autoritatea recurge la o vânzare voluntară cu depunere de oferte, aceasta constată cine a depus oferta cea mai mare la deschiderea ofertelor.

În cazul licitațiilor electronice, ofertantul care a câștigat licitația trebuie să plătească prețul oferit în termen de 48 de ore. Plata se efectuează în mod normal printr-un card de debit sau de credit. În cazul unei licitații clasice, plata se face direct după vânzare, prin carte de debit sau de credit, prin virament poștal, cec sau numerar.

Pentru achizițiile de peste 10 000 SEK, Kronofogdemyndigheten poate acorda o amânare a plății de până la o lună. În orice caz, se plătește întotdeauna un avans de 10 %.

2. Părți terțe care sunt autorizate să efectueze vânzarea

Vânzarea bunurilor puse sub sechestru are loc, de obicei, prin licitație publică organizată de Kronofogdemyndigheten. Agenția poate autoriza un operator extern să organizeze vânzarea. Pentru bunurile mobile, Kronofogdemyndigheten poate numi un terț pentru a organiza licitația. Pentru bunurile imobile, Kronofogdemyndigheten poate recurge la un agent imobiliar care să organizeze vânzarea.

3. Tipuri de vânzări judiciare cărora li se pot aplica normele doar parțial

Vânzările se împart în patru categorii: bunurile mobile, nave, aeronave și bunuri imobile. Acestor categorii li se aplică norme diferite. Anunțul de vânzare cuprinde informații privind normele aplicabile. În cazul vânzărilor la cererea unei asociații de proprietari (bostadsrättsförening), în caz de pierdere a dreptului de utilizare (vânzare silită) se aplică norme speciale.

4. Informații privind registrele naționale de bunuri

Pentru a efectua verificări privind bunurile, Kronofogdemyndigheten consultă diverse registre, de exemplu:

  • registrul funciar (fastighetsregistret): conține toate bunurile imobile situate în Suedia
  • registrul de trafic rutier (vägtrafikregistret): conține toate vehiculele civile înmatriculate în Suedia
  • registrul fiscal (skatteregistret): conține informații cu privire la plăți
  • Agenția de securitate socială din Suedia (Försäkringskassan): conține informații cu privire la plăți
  • Oficiul suedez de pensii (Pensionsmyndigheten): conține informații cu privire la plăți
  • registrul economiei (näringslivsregistret): conține informații privind toate societățile pe acțiuni, societățile comerciale, asociațiile economice, inclusiv asociațiile de coproprietari, și societățile cu asociat unic din Suedia
  • registrul titlurilor de valoare (värdepappersregistret): ținut de Euroclear; conține toate informațiile privind titularii de acțiuni cotate la bursă
  • registrul de nave (fartygsregistret): conține informații cu privire la toate navele suedeze
  • registrul aeronavelor (luftfartygsregistret): conține informații cu privire la toate aeronavele suedeze
  • registrul armelor (vapenregistret): conține informații cu privire la deținătorii de arme de foc

Registrele sunt ținute în versiune electronică și Kronofogdemyndigheten poate consulta majoritatea acestora online. Chiar dacă informațiile care figurează în registre sunt confidențiale, Kronofogdemyndigheten poate să aibă acces la acestea pentru a verifica dacă un debitor are active care să facă obiectul vânzării silite. În mod normal consultarea registrelor de către Kronofogdemyndigheten este gratuită.

Anumite registre, de exemplu, cartea funciară, registrul navelor și registrul aeronavelor, conțin informații privind bunurile puse sub sechestru de Kronofogdemyndigheten.

5. Informații privind bazele de date care permit creditorilor să identifice activele debitorilor

În prezent, Kronofogdemyndigheten nu oferă un serviciu electronic care să permită identificarea activelor debitorilor.

6. Informații privind vânzările judiciare online

Începând din 2014, Kronofogdemyndigheten poate să organizeze licitații electronice (online). Această posibilitate este limitată la bunurile mobile. Dreptul de a recurge la licitații online este prevăzut în capitolul 9 din Regulamentul privind executarea silită, în care se enumeră modalitățile de licitare.

Într-un raport prezentat guvernului în noiembrie 2016, s-a propus extinderea licitațiilor electronice și la bunuri imobile. Procedura de vânzare a bunurilor imobile este mai complexă și necesită mai multe schimbări legislative pentru ca licitația electronică să poată fi acceptată în mod similar bunurilor mobile.

Și persoanele din străinătate pot participa la o licitație online.

Toate licitațiile online sunt anunțate pe site-ul agenției Kronofogdemyndigheten.

În cazul în care vânzarea este organizată de o societate de licitații externă, vânzarea este anunțată pe site-ul acesteia. În cazul în care se recurge la o societate externă pentru organizarea licitației, administrația se asigură că aceasta respectă normele privind vânzarea prevăzute în capitolul 9 din Codul privind executarea silită și în capitolul 9 din Regulamentul privind executarea silită. Contractele încheiate cu societățile de licitații externe sunt încheiate în general prin intermediul unor achiziții publice. Anunțul de participare conține cerințele referitoare la situația financiară și la calificările profesionale ale prestatorului de servicii.

Persoanele care doresc să participe la licitațiile online trebuie să se înregistreze pe site. Licitațiile sunt publice și pot fi urmărite și fără înregistrare prealabilă. La înregistrare trebuie furnizate, printre altele, numărul personal de identificare, o adresă de e-mail, adresa poștală, numărul de telefon și un pseudonim care va fi utilizat în momentul publicării licitațiilor. Ofertantul nu este obligat să se identifice. Dacă un ofertant nu are un număr personal de identificare în Suedia sau nu dorește ori nu poate, din alte motive, să se înscrie online, aceasta se poate înregistra manual la agenție.

Prețul de achiziție se plătește cu un card de debit sau de credit.

Nu este posibil să participați la o licitație online prezentându-vă personal la sediul Kronofogdemyndigheten.

Licitațiile se desfășoară până la o anumită dată/oră. În cazul în care se face o ofertă la mai puțin de două minute înainte de expirarea termenului, acesta se prelungește cu două minute.

Kronofogdemyndigheten răspunde la întrebări la telefon și e-mail, dar poate fi dificil să se obțină un răspuns cu puțin timp înainte de vânzare. Kronofogdemyndigheten răspunde în limba suedeză, dar trebuie să fie în măsură și să ofere informațiile de bază în limbile minorităților naționale și să ofere informații și consiliere minorităților din anumite regiuni. Puteți primi sprijin pentru a pune întrebări în alte limbi.

Kronofogdemyndigheten nu traduce decât în mod excepțional documentele referitoare la vânzare, de exemplu atunci când este evident că un număr mare de potențiali cumpărători sunt în străinătate.

În temeiul principiului accesului la informații, numeroase informații deținute de autoritățile suedeze sunt publice. Nu se furnizează însă informații privind o anumită persoană care a licitat. Și alte informații sensibile pot fi supuse normelor privind confidențialitatea și orice solicitare de informații face obiectul unei examinări individuale.

Ultima actualizare: 09/11/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.