Je nám líto, ale obsah této stránky se v současné době překládá

Platební neschopnost

Francie
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)