Eurooppalainen perintötodistus


Kansainvälisistä perintöasioista annettu asetus 650/2012 helpottaa rajatylittävien perimysten selvittelyä kansalaisten kannalta – Asetusta koskevat kansalliset tiedot ja siihen liittyvät sähköiset lomakkeet


Kansainvälisistä perintöasioista annettu asetus 650/2012 helpottaa rajatylittävien perimysten selvittelyä kansalaisten kannalta, sillä asetuksen nojalla niihin liittyvät oikeudelliset näkökohdat on käsiteltävä johdonmukaisesti yhden ja saman lain mukaisesti ja yhden viranomaisen toimesta. Asetus on annettu 4. heinäkuuta 2012, ja sen soveltaminen alkoi 17. elokuuta 2015.

Asetusta sovelletaan kaikissa jäsenvaltioissa lukuun ottamatta Tanskaa ja Irlantia.

Asetuksella otetaan myös käyttöön eurooppalainen perintötodistus. Se on toimivaltaisen viranomaisen antama asiakirja, jonka avulla perilliset, testamentinsaajat, testamentin toimeenpanijat ja jäämistön hoitajat voivat osoittaa asemansa ja käyttää oikeuksiaan ja toimivaltuuksiaan muissa jäsenvaltioissa. Kun eurooppalainen perintötodistus on annettu, se hyväksytään kaikissa jäsenvaltioissa ilman muita menettelyjä.

Lisätietoja on saatavilla perintöoikeutta koskevalla sivulla ja rajat ylittävää perimystä koskevassa kansalaisen oppaassa.

Eurooppalainen perintötodistus suositellaan täytettävän verkossa, mutta sen voi myös ladata paperiversiona Word Word (148 KB) fi. On kuitenkin muistettava, että lomakkeen sisällön on vastattava täysin asetuksen liitteitä eikä niissä olevaa tekstiä saa muuttaa. Lomakkeen tekstin muuttaminen voi vaikuttaa lomakkeen pätevyyteen.

Lomakkeiden lähettäminen toimivaltaiselle viranomaiselle

Täytetyt lomakkeet lähetetään asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle sen edellyttämällä tavalla. Lisätietoja toimivaltaisten viranomaisten yhteystiedoista, sovellettavasta kansallisesta lainsäädännöstä ym. on saatavilla Euroopan oikeudellisessa atlaksessa. Tällä sivulla on kansallisia tietosivuja, joista osassa annetaan tietoa niistä toimivaltaisista viranomaisista, joille täytetyt lomakkeet lähetetään.

Alla olevista linkeistä pääsee täyttämään sähköisen lomakkeen. Jos olet jo aloittanut lomakkeen täyttämisen ja tallentanut luonnoksen, voit ladata sen "Lataa luonnos" - toiminnolla.

Yhdistynyt kuningaskunta ei 1. tammikuuta 2021 alkaen ole enää EU:n jäsenvaltio. Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat kuitenkin EU:n lainsäädännön mukaisesti. Vuoden 2024 loppuun asti Yhdistynyt kuningaskunta on edelleen valittavissa näitä menettelyjä ja oikeudenkäyntejä koskevissa oikeusportaalin dynaamisissa lomakkeissa. Poikkeuksena tästä ovat yleisiin asiakirjoihin liitettävät vakiolomakkeet, joissa Yhdistynyttä kuningaskuntaa ei pidä enää valita.

Tallenna lomakkeen luonnos, jos keskeytät lomakkeen täyttämisen 30 minuutiksi, tai kaikki syöttämäsi tiedot häviävät.

  • Lomake V - Eurooppalainen perintötodistus
    • kieli: suomi

Jos olet jo tallentanut lomakkeen, käytä ''Lataa luonnos'' - toimintoa.

Jos olet jo tallentanut lomakkeen, käytä ''Lataa luonnos'' - toimintoa.


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.

Päivitetty viimeksi : 25/04/2022