Europska potvrda o nasljeđivanju


Nacionalne informacije i internetski obrazac u vezi s Uredbom br. 650/2012, kojom se građanima olakšava rješavanje pravnih aspekata međunarodnog nasljeđivanja


Uredbom 650/2012 od 4. srpnja 2012., koja se primjenjuje od 17. kolovoza 2015., građanima se olakšava rješavanje pravnih aspekata međunarodnog nasljeđivanja osiguravanjem da se prema prekograničnom nasljeđivanju postupa dosljedno, na temelju jednog zakonodavstva i da to obavlja jedno tijelo.

Uredba se primjenjuje u svim državama članicama osim Danske i Irske.

Uredbom se također uvodi Europska potvrda o nasljeđivanju. To je isprava koju tijelo nadležno za predmet nasljeđivanja izdaje nasljednicima, legatarima, izvršiteljima oporuke i upraviteljima ostavine koji je mogu upotrijebiti za dokazivanje pravnog položaja i ostvarivanje prava u drugim državama članicama. Europska potvrda o nasljeđivanju priznavat će se u svim državama članicama bez potrebe za bilo kakvim posebnim postupkom.

Za dodatne informacije posjetite našu stranicu o nasljeđivanju ili pogledajte naš vodič za građane o prekograničnom nasljeđivanju.

Preporučuje se da se obrazac Europske potvrde o nasljeđivanju ispuni na internetu, ali je moguće i preuzeti verziju obrasca u Wordu Word (185 KB) hr. Međutim, napominjemo da sadržaj obrasca u potpunosti odgovara prilozima Uredbi i da se njegov tekst ne bi smio mijenjati. Mijenjanje teksta moglo bi utjecati na valjanost obrasca.

Podnošenje obrazaca nadležnom tijelu

Ispunjene obrasce treba poslati relevantnom nadležnom tijelu na način koji zahtijeva to tijelo. Više informacija o podacima za kontakt nadležnih tijela, relevantnom nacionalnom zakonodavstvu itd. dostupno je u odjeljku Europski pravosudni atlas. Na toj stranici nalaze se posebni nacionalni informativni članci, od kojih neki sadržavaju informacije o nadležnim tijelima kojima se šalju ispunjeni obrasci.

Obrasce možete ispuniti na internetu klikom na jednu od poveznica u nastavku. Ako ste već počeli popunjavati obrazac i spremili njegov nacrt, možete ga učitati koristeći gumb „Učitaj nacrt”.

Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina više nije država članica EU-a. Međutim, otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Do kraja 2024. Ujedinjena Kraljevina moći će se odabrati u internetskim (interaktivnim) obrascima za potrebe tih postupaka. Iznimka su obrasci javnih isprava, u kojima se Ujedinjena Kraljevina neće moći odabrati.

Imajte na umu da ćete nakon 30 minuta neaktivnosti izgubiti sve podatke koje ste unijeli osim ako ne spremite nacrt!

  • Obrazac V - Europska potvrda o nasljeđivanju
    • na hrvatski

Ako ste već pohranili obrazac, možete ga učitati s pomoću gumba „Učitaj nacrt”.

Ako ste već pohranili obrazac, možete ga učitati s pomoću gumba „Učitaj nacrt”.


Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.

Posljednji put ažurirano : 25/04/2022