Európai öröklési bizonyítvány


A 650/2012/EU rendelet megkönnyíti az uniós polgároknak a nemzetközi öröklési ügyek jogi vonatkozásainak intézését. Oldalunkon: kapcsolódó tagállami információk és online formanyomtatvány


A 2015. augusztus 17-től alkalmazandó 2012. július 4-i 650/2012/EU rendelet megkönnyíti a polgárok számára a nemzetközi öröklés jogi vonatkozásainak kezelését annak biztosítása révén, hogy egyetlen jog alapján egyetlen hatóság koherens módon kezeli a határokon átnyúló öröklést.

A rendelet Dánia és Írország kivételével valamennyi tagállam viszonylatában alkalmazandó.

A rendelet bevezeti továbbá az európai öröklési bizonyítványt. Az európai öröklési bizonyítványt az öröklési ügyben eljáró hatóság állítja ki, és az örökösök, hagyományosok, végrendeleti végrehajtók és hagyatéki gondnokok használhatják jogállásuk bizonyítása, valamint jogaik vagy hatáskörük más tagállamokban történő gyakorlása céljából. Az európai öröklési bizonyítványt kibocsátása után bármilyen további eljárás nélkül minden tagállamban elismerik.

További információkért látogasson el az öröklésre vonatkozó weboldalunkra, vagy tekintse meg a határokon átnyúló öröklésre vonatkozó, polgároknak szóló útmutatót.

Bár az európai öröklési bizonyítvány formanyomtatványának online kitöltése kifejezetten ajánlott, lehetőség van a Word formátum Word (170 KB) hu letöltésére. Ugyanakkor fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a formanyomtatvány tartalma teljes mértékben megfelel a rendelet mellékleteinek, és szövege nem módosítható. A megadott szöveg megváltoztatása hatással lehet a formanyomtatvány érvényességére.

Formanyomtatványok benyújtása az illetékes hatósághoz

A kitöltött űrlapokat a hatóság által előírt módon kell megküldeni az érintett illetékes hatóságnak. Az illetékes hatóságok, a releváns nemzeti jogalkotók stb. elérhetőségeivel kapcsolatban további információk találhatók az Európai Igazságügyi Atlasz részben. Ez az oldal külön nemzeti tájékoztatókat tartalmaz, amelyek közül néhány információval szolgál azokról az illetékes hatóságokról, amelyek részére meg kell küldeni a kitöltött űrlapokat.

Ezeket a formanyomtatványokat online is kitöltheti, ha az alábbi linkek egyikére kattint. Ha már elkezdte egy formanyomtatvány kitöltését és mentette a piszkozatot, feltöltheti a "Piszkozat betöltése" gombra való kattintással.

2021. január 1-jétől az Egyesült Királyság már nem uniós tagállam. Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat azonban még az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az ilyen eljárásokhoz kapcsolódó online kitölthető (dinamikus) formanyomtatványokon az Egyesült Királyság 2024 végéig választható ország lesz. E szabály alól kivételt képeznek a közirat-formanyomtatványok, amelyeken az Egyesült Királyságot nem lehet kiválasztani.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy 30 percnél hosszabb tétlenség esetén minden bevitt adatot elveszít, amennyiben nem mentett el piszkozatot.

  • V Formanyomtatvány - Európai öröklési bizonyítvány
    • a következő nyelven: magyar
      Üres formanyomtatvány letöltése a következő nyelven: magyar (nyelvváltás)

Ha már van elmentett formanyomtatványa, kérjük, kattintson a Piszkozat betöltése gombra.

Ha már van elmentett formanyomtatványa, kérjük, kattintson a Piszkozat betöltése gombra.


A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.

Utolsó frissítés : 25/04/2022