Europos paveldėjimo pažymėjimas


Šalių informacija ir internetinė forma, susijusi su Reglamentu Nr. 650/2012, dėl kurio piliečiams paprasčiau spręsti teisinius tarptautinio paveldėjimo klausimus


2012 m. liepos 4 d. Reglamentas Nr. 650/2012, taikomas nuo 2015 m. rugpjūčio 17 d., leidžia piliečiams paprasčiau išspręsti teisinius tarptautinio paveldėjimo klausimus – juo užtikrinama, kad tarptautinis paveldėjimas būtų tvarkomas nuosekliai, pagal vienos šalies teisę ir vienoje institucijoje.

Reglamentas taikomas visose valstybėse narėse, išskyrus Daniją ir Airiją.

Šiuo reglamentu taip pat įvestas Europos paveldėjimo pažymėjimas (EPP). EPP, išduodamas paveldėjimo klausimus sprendžiančios institucijos, gali būti naudojamas įpėdinių, testamentinės išskirtinės gavėjų, testamento vykdytojų ir palikimo administratorių – juo patvirtinamas jų statusas ir teisės ar įgaliojimai kitose valstybėse narėse. Išduotas EPP visose valstybėse narėse pripažįstamas be papildomų procedūrų.

Daugiau informacijos galite rasti mūsų paveldėjimui skirtame puslapyje arba mūsų parengtame Tarpvalstybinio paveldėjimo vadove piliečiams.

Nors primygtinai rekomenduojama užpildyti EPP formą internete, yra galimybė parsisiųsti EPP formos Word Word (180 KB) lt versiją. Tačiau informuojame, kad formos turinys visiškai atitinka reglamento priedus ir joje pateiktas tekstas neturėtų būti keičiamas. Pateikto teksto pakeitimas galėtų turėti poveikio formos galiojimui.

Formų pateikimas kompetentingai institucijai

Užpildytos formos turėtų būti nusiųstos atitinkamai kompetentingai institucijai jos nurodytu būdu. Daugiau informacijos apie kompetentingų institucijų, atitinkamų nacionalinės teisės aktų leidėjų ir t. t. kontaktinius duomenis galima rasti skiltyje „Europos teisminis atlasas“. Šiame puslapyje pateikiamos specialios nacionalinės informacijos suvestinės, kai kuriose jų pateikiama informacija apie kompetentingas institucijas, kurioms reikia siųsti užpildytas formas.

Šias formas galite užpildyti internete nuspaudę vieną iš šių nuorodų. Jeigu jau pradėjote pildyti formą ir įrašėte jos juodraštį, galite ją įkelti naudodami mygtuką „Įkelti juodraštį“.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. Jungtinė Karalystė nebėra ES valstybė narė. Tačiau civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Iki 2024 m. pabaigos Jungtinė Karalystė gali būti toliau pasirenkama pildant internetines (dinamines) formas šių procesų ir procedūrų tikslais. Šios taisyklės išimtis yra viešųjų dokumentų formos, kuriose Jungtinė Karalystė neturėtų būti pasirinkta.

Jei neatliksite jokių veiksmų ilgiau nei 30 min. ir neįrašysite juodraščio, visi Jūsų įvesti duomenys dings

  • V forma - Europos paveldėjimo pažymėjimas
    •  lietuvių

Jei formą jau įrašėte, naudokitės mygtuku „Įkelti juodraštį“.

Jei formą jau įrašėte, naudokitės mygtuku „Įkelti juodraštį“.


Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.

Paskutinis naujinimas : 25/04/2022