Europejskie poświadczenie spadkowe


National information and online form concerning Regulation No. 650/2012 that makes it easier for citizens to handle the legal aspects of an international succession


Regulation 650/2012 of 4 July 2012, applying from 17 August 2015, makes it easier for citizens to handle the legal aspects of an international succession by ensuring that a cross-border succession is treated coherently, under a single law and by one single authority.

The Regulation applies between all Member States except Denmark and Ireland.

The Regulation also introduces a European Certificate of Succession (ECS). The ECS is issued by the authority dealing with the succession, and can be used by heirs, legatees, executors of wills and administrators of the estate to prove their status and exercise their rights or powers in other Member States. Once issued, the ECS will be recognized in all Member States without any special procedure being required.

For additional information, please go to our page on successions, or consult our citizen’s guide on cross-border successions.

While it is strongly recommended to complete the ECS form online, the possibility of downloading the Word Word (159 Kb) en version of ECS form exists. However, be advised that the content of the form fully corresponds to the annexes of the Regulation, and that the text provided in them should not be altered. Altering the provided text could impact form’s validity.

Niniejsze formularze można wypełnić online klikając na jeden z poniższych linków. Jeżeli zacząłeś już wypełniać formularz i zapisałeś jego projekt, możesz go załadować naciskając przycisk „Załaduj wersję roboczą”.
Od 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania nie jest państwem członkowskim UE. Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone w mocy prawa UE. Do końca 2022 r. Wielką Brytanię można nadal wybierać w dostępnych online formularzach (dynamicznych) na potrzeby postępowań i procedur. Wyjątkiem od tej reguły są formularze do dokumentów urzędowych, w których nie należy wybierać Wielkiej Brytanii.

  • Formularz V - Europejskie poświadczenie spadkowe
    • w jęz. polski

Jeżeli formularz jest już zapisany, proszę kliknąć przycisk „Załaduj wersję roboczą''.

Jeżeli formularz jest już zapisany, proszę kliknąć przycisk „Załaduj wersję roboczą''.


This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Last update : 21/06/2021