Certificat european de moștenitor


Informații din statele membre și formularul online introdus de Regulamentul nr. 650/2012, care le permite cetățenilor să gestioneze mai ușor aspectele juridice ale succesiunilor internaționale


Regulamentul 650/2012 din 4 iulie 2012, care se aplică din data de 17 august 2015, facilitează gestionarea de către cetățeni a aspectelor juridice ale unei succesiuni internaționale prin asigurarea faptului că succesiunile transfrontaliere sunt dezbătute în mod coerent, în temeiul unei singure legislații și de către o singură autoritate.

Regulamentul se aplică între toate statele membre, cu excepția Danemarcei și Irlandei.

Prin regulament a fost introdus certificatul european de moștenitor, un document care este eliberat de către autoritatea ce se ocupă de succesiune și care poate fi folosit de către moștenitori, legatari, executorii testamentari sau administratorii succesiunii pentru a-și dovedi calitatea și a-și exercita drepturile sau competențele în alte state membre. Odată emis, certificatul european de moștenitor este recunoscut în toate statele membre, fără a fi necesară nicio altă procedură specială.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vizitați pagina noastră privind succesiunile sau să consultați ghidul privind succesiunile transfrontaliere destinat cetățenilor.

Se recomandă insistent ca formularul de certificat european de moștenitor să se completeze online, chiar dacă există posibilitatea ca acesta să fie descărcat în format Word Word (196 KB) ro. Vă atragem atenția asupra faptului că formularul corespunde în totalitate cu anexele la regulament și că textul nu trebuie modificat, întrucât acest lucru poate afecta valabilitatea formularului.

Trimiterea formularelor către autoritatea competentă

Formularele completate trebuie trimise autorității competente relevante conform modalităților stabilite de aceasta. Mai multe informații privind datele de contact ale autorităților competente, ale legiuitorului național relevant etc. pot fi găsite în secțiunea Atlasul judiciar european. Această pagină conține fișe informative naționale specifice, iar unele dintre acestea oferă informații cu privire la autoritățile competente cărora trebuie să li se trimită formularele completate.

Pentru a completa aceste formulare online, faceți clic pe unul dintre linkurile de mai jos. Dacă ați început deja să completați un formular și ați salvat o versiune nefinalizată a acestuia, puteți apăsa pe butonul „Încărcați formularul în versiunea nefinalizată” pentru a-l încărca.

Începând cu data de 1 ianuarie 2021, Regatul Unit nu mai este stat membru al UE. Totuși, în materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. Până la finalul anului 2024, Regatul Unit va putea fi selectat în continuare în formularele online (dinamice) în contextul acestor proceduri și acțiuni. Fac excepție de la această regulă Formularele pentru documentele oficiale, în care nu trebuie selectat Regatul Unit.

Vă atragem atenția că toate informațiile introduse se vor pierde în cazul în care depășiți 30 de minute de inactivitate și nu salvați un proiect al formularului!

  • Formularul V - Certificat european de moștenitor
    • în română

Dacă ați salvat deja un formular, vă rugăm să utilizați butonul „Încărcați formularul în versiunea nefinalizată''.

Dacă ați salvat deja un formular, vă rugăm să utilizați butonul „Încărcați formularul în versiunea nefinalizată''.


Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.

Ultima actualizare : 25/04/2022