Evropsko potrdilo o dedovanju


Informacije po državah članicah in spletni obrazec v zvezi z Uredbo št. 650/2012, ki državljanom omogoča lažje razumevanje pravnih vidikov mednarodnega dedovanja


Uredba (EU) št. 650/2012 z dne 4. julija 2012, ki se uporablja od 17. avgusta 2015, državljanom omogoča lažje razumevanje pravnih vidikov mednarodnega dedovanja, in sicer z zagotavljanjem, da čezmejno zapuščinsko zadevo usklajeno obravnava en sam organ v skladu s pravom ene države članice.

Uredba se uporablja v vseh državah članicah razen na Danskem in Irskem.

Uredba prav tako uvaja evropsko potrdilo o dedovanju. Ta dokument izda organ, ki obravnava zapuščinsko zadevo, z njim pa lahko dediči, volilojemniki, izvršitelji oporok in upravitelji zapuščine dokazujejo svoj status ter uveljavljajo pravice in pooblastila v drugih državah članicah. Ko je evropsko potrdilo o dedovanju izdano, se prizna v vseh državah članicah brez kakršnega koli posebnega postopka.

Dodatne informacije so na voljo na naši spletni strani o dedovanju oziroma v našem vodniku za državljane o čezmejnem dedovanju.

Priporočamo, da obrazec evropskega potrdila o dedovanju izpolnite na spletu, lahko pa ga tudi prenesete v formatu Word Word (186 KB) sl. Opozoriti je treba, da vsebina obrazca v celoti ustreza prilogam k Uredbi in da se besedilo ne sme spreminjati. Sprememba besedila bi lahko vplivala na veljavnost obrazca.

Predložitev obrazcev pristojnemu organu

Izpolnjene obrazce je treba poslati ustreznemu pristojnemu organu na način, ki ga ta zahteva. Več informacij o kontaktnih podatkih pristojnih organov, zadevnem nacionalnem zakonodajalcu itd. je na voljo v razdelku Evropski pravosodni atlas. Na tej strani so na voljo posebni nacionalni informativni pregledi, ki med drugim zagotavljajo informacije o pristojnih organih, katerim se pošljejo izpolnjeni obrazci.

Te obrazce lahko izpolnite na spletu s klikom na eno od navedenih povezav. Če ste že začeli izpolnjevati obrazec in ste shranili njegov osnutek, ga lahko naložite z uporabo gumba „Naloži osnutek“.

Združeno kraljestvo od 1. januarja 2021 ni več država članica EU. Vendar se bodo na področju civilnega pravosodja postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Za namene teh postopkov bo Združeno kraljestvo do konca leta 2024 še mogoče izbrati na dinamičnih obrazcih. To pa ne bo veljalo za obrazce javnih listin, na katerih Združenega kraljestva ne bo mogoče izbrati.

Prosimo, upoštevajte, da bo vaš vnos izgubljen, če ne boste shranili osnutka in boste nedejavni več kot 30 minut!

  • Obrazec V - Evropsko potrdilo o dedovanju
    • v slovenščina

Če ste obrazec že shranili, uporabite gumb „Naloži osnutek“.

Če ste obrazec že shranili, uporabite gumb „Naloži osnutek“.


Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.

Zadnja posodobitev : 25/04/2022