Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Přizpůsobení věcných práv

Dědicové v jedné zemi EU mohou využít dědická práva jiné země EU, jestliže jsou práva upravena tak, aby co nejvíce odpovídala právům země bydliště.

Aby mohli dědici a odkazovníci v jiné zemi EU využívat svých práv, jež jim vznikla nebo jež na ně přešla děděním, stanoví nařízení o dědictví přizpůsobení neznámého věcného práva (práva k nemovitému nebo movitému majetku) nejbližšímu rovnocennému věcnému právu podle práva této jiné země EU. Při přizpůsobení tohoto práva je třeba zohlednit účel a zájmy sledované konkrétním věcným právem a účinky z tohoto práva vyplývající.

V této souvislosti Evropská soudní síť pro občanské a obchodní věci zveřejnila několik informačních přehledů k vnitrostátnímu právu, které vysvětlují:

  • věcná práva, která mohou vznikat z titulu dědictví,
  • zda jsou tato práva zapsána v rejstříku práv k nemovitému či movitému majetku,
  • účinky vyplývající z jejich zápisu,
  • konkrétní pravidla a postupy pro přizpůsobení věcného práva.

Chcete-li nahlédnout do informačních přehledů k vnitrostátnímu právu a postupům pro přizpůsobení věcných práv v určité zemi EU, klikněte na příslušnou národní vlajku na této stránce.

Poslední aktualizace: 30/05/2023

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.