Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Tilpasning af tinglige rettigheder

Arvinger i et EU-land kan drage fordel af arverettigheder i et andet EU-land, når disse rettigheder er nøje tilpasset rettighederne i deres bopælsland.

For at gøre det muligt for arvinger eller legatarer i et andet EU-land at drage fordel af de rettigheder, der opstår eller overdrages ved arv, fastlægges det i forordningen om arv, at en ukendt tinglig rettighed (rettighed i fast ejendom eller løsøre) kan tilpasses til den tinglige rettighed, der ligger tættest herpå i henhold til lovgivningen i det andet EU-land. Der bør tages hensyn til de mål og interesser, som den specifikke tinglige rettighed forfølger, og de dertil knyttede virkninger ved tilpasningen af rettigheden.

I den forbindelse har Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område offentliggjort en række faktablade om den nationale lovgivning, som forklarer:

  • de tinglige rettigheder, der kan opstå som følge af en arv
  • om sådanne rettigheder registreres i et register over rettigheder i fast ejendom eller løsøre
  • virkningerne af registreringen
  • særlige regler og procedurer for tilpasning af en tinglig rettighed.

Ønsker du at læse et informationsblad om national lovgivning og procedurer vedrørende tilpasning af tinglige rettigheder i et EU-land, skal du klikke på flaget for det ønskede land på denne side.

Sidste opdatering: 30/05/2023

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.