Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2022.

Adapting rights in rem

Γιβραλτάρ
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Which are the rights in rem that could arise from a succession under the law of this Member State?

No rights in rem can arise by virtue of succession alone under English law.

2 Are these rights in rem recorded in a register of rights in immovable or movable property and, if so, is such recording compulsory? In which register(s) are they recorded and what are the registration requirements and procedure?

Not applicable.

3 Which effects are linked to the registration of the rights in rem?

Not applicable.

4 Are there specific rules and procedures in place for the adaptation of a right in rem to which a person is entitled under the law applicable to the successions in case the law of the Member State in which the right is invoked does not know such right in rem?

Not applicable.

Last update: 18/05/2020

The national language version of this page is maintained by the respective EJN contact point. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. Neither the EJN nor the European Commission accept responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.