Esineoikeuksien muuntaminen

Kreikka
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Mitkä esineoikeudet voisivat tulla kyseeseen perimyksen yhteydessä tämän jäsenvaltion lainsäädännön nojalla?

Kreikan lainsäädännön nojalla esineoikeuksia, jotka voivat tulla kyseeseen perimyksen yhteydessä, ovat rasitteet, omaisuus, pantti, panttioikeus, kiinnitys ja kaivosoikeus.

2 Onko nämä esineoikeudet tallennettu johonkin kiinteää tai irtainta omaisuutta koskevaan rekisteriin? Jos on, onko tallentaminen pakollista? Mihin rekisteriin/rekistereihin esineoikeudet on tallennettu? Mitkä ovat tallentamisen edellytykset? Mitä menettelyä noudatetaan?

Edellä mainituista esineoikeuksista pakollisesti kirjattavia ovat kiinteä omaisuus, kiinnitys, kaivosoikeus ja panttioikeus. Kiinteä omaisuus, kiinnitys ja kaivosoikeus kirjataan sen alueen kiinteistörekisteriin (ktimatologiko grafeio), jossa omaisuus sijaitsee. Panttioikeus sen sijaan kirjataan sen alueen lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin (enehyrofylakeio), jossa pantinantaja asuu tai jossa sen päätoimipaikka sijaitsee. Jos pantinantajan asuin- tai päätoimipaikka ei ole Kreikan alueella, panttioikeus kirjataan Ateenan lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin (enehyrofylakeio Athinon).

Tällaisten oikeuksien tallentaminen kiinteistörekisteriin edellyttää hakemuksen jättämistä ja laissa (ks. laki 2664/1998) säädettyjen maksujen suorittamista. Hakemuksen mukana toimitetaan tallennusta koskeva asiakirja, jäljennös kiinteistökartasta, joka on laadittu ja liitetty kirjattavan asiakirjan yhteyteen, tiivistelmä kirjattavan asiakirjan sisällöstä sekä kirjattavaa kiinteää omaisuutta koskeva oikeaksi todistettu kiinteistörekisteriote.

Oikeuden tallentaminen lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin edellyttää hakemuksen sekä asiaankuuluvan lomakkeen jättämistä.

3 Mitä vaikutuksia esineoikeuksien tallentamisella on?

Edellä mainittujen esineoikeuksien tallentamisella on oikeutta luova vaikutus (ks. lain 2664/1998 12 §). Toisin sanoen jos oikeutta ei tallenneta, omaisuuden siirtyminen tai kiinteää omaisuutta koskevan esineoikeuden perustaminen, siirtäminen tai poistaminen ei toteudu. Sama pätee panttioikeuden tallentamiseen.

4 Onko olemassa erityisiä sääntöjä ja menettelyjä, joiden mukaisesti voidaan muuntaa esineoikeutta, johon henkilöllä on oikeus perimykseen sovellettavan lain nojalla, jos sen jäsenvaltion laissa, jossa tähän oikeuteen vedotaan, ei tunneta kyseistä esineoikeutta?

Kreikassa ei ole säädetty oikeussäännöistä tai menettelyistä, joiden avulla esineoikeus, jota Kreikan lainsäädännössä ei tunneta, voitaisiin muuntaa sellaiseksi esineoikeudeksi, joka lähinnä vastaa jotakin toista saman lainsäädännön piiriin kuuluvaa oikeutta.

Päivitetty viimeksi: 06/06/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.