Esineoikeuksien muuntaminen

Kun perillinen saa perimyksen kautta esineoikeuksia toisessa EU-maassa, ne voidaan muuntaa sellaiseksi esineoikeudeksi, joka lähinnä vastaa perillisen asuinmaassa tunnustettuja esineoikeuksia.

Yleiset tiedot

Jotta toisessa EU-maassa asuvat perilliset tai testamentinsaajat voisivat käyttää oikeuksiaan, jotka syntyvät tai siirtyvät heille perimyksen kautta, EU:n perintöasetuksessa säädetään, että tällainen tuntematon esineoikeus (kiinteään tai irtaimeen omaisuuteen liittyvä oikeus) muunnetaan esineoikeudeksi, joka lähinnä vastaa sitä heidän asuinmaansa lainsäädännössä. Muuntamisessa olisi otettava huomioon kyseisellä esineoikeudella tavoitellut päämäärät ja edut sekä sen vaikutukset.

Tätä varten siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto on julkaissut tietosivuja kansallisesta lainsäädännöstä. Niillä käsitellään seuraavia kysymyksiä:

  • Millaisia esineoikeuksia voi syntyä perimyksen kautta?
  • Tallennetaanko tällaiset oikeudet kiinteää tai irtainta omaisuutta koskevaan rekisteriin?
  • Mitä vaikutuksia esineoikeuksien tallentamisella on?
  • Liittyykö esineoikeuksien muuntamiseen erityisiä sääntöjä ja menettelyjä?

Esineoikeuksien muuntamista koskevaa kansallista lainsäädäntöä käsittelevä tietosivu aukeaa napsauttamalla asianomaisen maan lippua.

Linkki aiheeseen

EU-ADAPT – EU Adapt on tietotekninen väline, jonka tarkoituksena on auttaa rajat ylittäviä perintöasioita hoitavia tuomareita, notaareja ja muita oikeusalan toimijoita lähimmän vastaavan esineoikeuden löytämisessä. Käyttäjä voi syöttää välineeseen i) perimykseen sovellettavan EU-maan lain (Lex Successionis), ii) perimykseen sovellettavan EU-maan lainsäädännön mukaisen esineoikeuden (Rights in Rem) ja iii) sen EU-maan lain, jossa esineoikeuteen vedotaan (Lex Rei Sitae). Väline antaa ohjeita ja ehdottaa vastaavaa esineoikeutta sen EU-maan lainsäädännön mukaisesti, jossa oikeuteen vedotaan.

Päivitetty viimeksi: 20/04/2024

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.