Esineoikeuksien muuntaminen

Kun perillinen saa perimyksen kautta esineoikeuksia toisessa EU-maassa, ne voidaan muuntaa sellaiseksi esineoikeudeksi, joka lähinnä vastaa perillisen asuinmaassa tunnustettuja esineoikeuksia.

Jotta toisessa EU-maassa asuvat perilliset tai testamentinsaajat voisivat käyttää oikeuksiaan, jotka syntyvät tai siirtyvät heille perimyksen kautta, EU:n perintöasetuksessa säädetään, että tuntematon esineoikeus (kiinteään tai irtaimeen omaisuuteen liittyvä oikeus) muunnetaan esineoikeudeksi, joka lähinnä vastaa sitä toisen EU-maan lainsäädännössä. Muuntamisessa olisi otettava huomioon kyseisellä esineoikeudella tavoitellut päämäärät ja edut sekä sen vaikutukset.

Tätä varten siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto on julkaissut tietosivuja kansallisesta lainsäädännöstä. Niillä käsitellään seuraavia kysymyksiä:

  • Millaisia esineoikeuksia voi syntyä perimyksen kautta?
  • Tallenetaanko tällaiset oikeudet kiinteää tai irtainta omaisuutta koskevaan rekisteriin?
  • Mitä vaikutuksia esineoikeuksien tallentamisella on?
  • Liittyykö esineoikeuksien muuntamiseen erityisiä sääntöjä ja menettelyjä?

Esineoikeuksien muuntamista koskevaa kansallista lainsäädäntöä käsittelevä tietosivu aukeaa napsauttamalla asianomaisen maan lippua.

Päivitetty viimeksi: 30/05/2023

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.