Dologi jogok egymáshoz igazítása

Egy uniós tagállambeli örökösök egy másik uniós tagállam öröklési jogának kedvezményezettjei lehetnek, amikor a jogokat úgy igazítják ki, hogy azok megfeleljenek a lakóhelyük szerinti országukban fennálló jogoknak.

Általános információk

Annak érdekében, hogy az örökösök vagy hagyományosok élvezhessék a határokon átnyúló öröklés során keletkezett vagy rájuk átruházott jogokat, az öröklési rendelet előírja, hogy az örököst vagy a hagyományost megillető, de abban az uniós tagállamban ismeretlen dologi jogot (ingatlannal vagy ingósággal kapcsolatos jogok), amelyben arra hivatkoznak, a másik tagállam jogában létező, az eredetihez legközelebb álló dologi joghoz kell hozzáigazítani. A jog kiigazításának keretében figyelembe kell venni az adott dologi jog célját, valamint az abból eredő joghatást.

Ezzel összefüggésben a polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat közzétett néhány nemzeti jogról szóló adatlapot, amelyek részletezik:

  • az öröklés által keletkeztetett esetleges dologi jogokat
  • ezen jogok ingatlan-nyilvántartásban vagy ingó dolgok nyilvántartásában való szerepeltetésének kérdését
  • a bejegyzésükből eredő joghatást
  • egy adott dologi jog kiigazítására vonatkozó különös szabályokat és különleges eljárásokat.

A nemzeti jogról szóló adatlap és a dologi jogok kiigazítására vonatkozó eljárások megtekintéséhez kérjük, kattintson a megfelelő nemzeti zászlóra ezen az oldalon.

Kapcsolódó link

EU-ADAPT – Az EU Adapt informatikai eszköz, amelynek célja, hogy segítse a bírákat, a közjegyzőket és a határokon átnyúló örökléssel foglalkozó más jogi szakembereket abban, hogy megtalálják a legközelebbi egyenértékű dologi jogot. A felhasználó beviheti az eszközbe i. az öröklésre alkalmazandó tagállam jogát („lex successionis”), ii. az öröklésre alkalmazandó tagállam joga alapján fennálló dologi jogot, valamint iii. a dologi jogra való hivatkozás helye szerinti tagállam jogát (a dolog fekvési helye szerinti jog). Az eszköz ezt követően iránymutatást nyújt, és annak a tagállamnak a joga szerinti megfelelő dologi jogra utal, amelyben a jogra hivatkoznak.

Utolsó frissítés: 20/04/2024

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.