Teisių in rem pritaikymas

Čekija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Kokios teisės in rem galėtų kilti iš paveldėjimo pagal šios valstybės narės teisę?

Iš paveldėjimo gali kilti toliau nurodytos daiktinės teisės:

 • teisė nuosavybės teise turėti turtą (jos registracija netrukdo naudotis kitomis daiktinėmis teisėmis),
 • teisė statyti (jos registracija nekilnojamojo turto atžvilgiu netrukdo naudotis kitomis daiktinėmis teisėmis),
 • servitutas (jo registracija nekilnojamojo turto atžvilgiu netrukdo naudotis kitomis daiktinėmis teisėmis),
 • hipoteka: 1) jeigu hipoteka suvaržomas žemės sklypas, tai galima padaryti tik sutinkant hipotekos gavėjui, 2) norint perduoti hipoteka suvaržytą orlaivį, reikalingas hipotekos gavėjo sutikimas,
 • kreditorinio reikalavimo pirmumo teisė,
 • nuosavybės teisės perdavimas kaip prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonė (nuosavybės teisės perdavimo registracija viešajame registre (pvz., nekilnojamojo turto, ribotos atsakomybės bendrovės akcijų dalies, prekių ženklo atveju) netrukdo naudotis kitomis daiktinėmis teisėmis),
 • pirmenybės teisė įsigyti (sutartimi nustatytos pirmenybės teisės įsigyti nekilnojamąjį turtą registracija netrukdo naudotis kitomis daiktinėmis teisėmis).

2 Ar šios teisės in rem įregistruojamos teisių į nekilnojamąjį ar kilnojamąjį turtą registre ir, jei taip, ar toks įregistravimas privalomas? Kuriame registre (-uose) jos įregistruojamos ir kokie yra įregistravimo reikalavimai ir tvarka?

Turėjimo teisė:

Teisė statyti: ši teisė į nekilnojamąjį turtą visada įregistruojama žemės registre, registracija yra privaloma, registracijos reikalavimus ir registravimo procedūrą žr. ten, kur aprašyta teisė nuosavybės teise turėti nekilnojamąjį turtą.

Servitutas: ši teisė į nekilnojamąjį turtą visada įregistruojama žemės registre, registracija yra privaloma, registracijos reikalavimus ir registravimo procedūrą žr. ten, kur aprašyta teisė nuosavybės teise turėti nekilnojamąjį turtą.

Kreditorinio reikalavimo pirmumo teisė:

 • ši teisė į nekilnojamąjį turtą įregistruojama žemės registre, registracija yra privaloma, registracijos reikalavimus ir registravimo procedūrą žr. ten, kur aprašyta teisė nuosavybės teise turėti nekilnojamąjį turtą,
 • ši teisė į ribotos atsakomybės bendrovės akcijų dalį įregistruojama komercinės veiklos registre, registracija yra privaloma, registracijos reikalavimus ir registravimo procedūrą žr. ten, kur aprašyta teisė nuosavybės teise turėti ribotos atsakomybės bendrovės akcijų dalį,
 • ši teisė į registruotus vertybinius popierius įregistruojama Centriniame vertybinių popierių depozitoriume, registracija yra privaloma, registracijos reikalavimus ir registravimo procedūrą žr. ten, kur aprašyta teisė nuosavybės teise turėti registruotus vertybinius popierius,
 • ši teisė į prekių ženklus, pramoninius dizainus ir patentus įregistruojama Pramoninės nuosavybės tarnyboje, registracija yra privaloma, registracijos reikalavimus ir registravimo procedūrą žr. ten, kur aprašyta teisė nuosavybės teise turėti taikomuosius dizainus, pramoninius dizainus ir kt.,
 • ši teisė į nekilnojamąjį turtą, neįregistruotą žemės registre, taip pat į kolektyvinę nuosavybę, kūrinius ir kitą kilnojamąjį turtą (jeigu notarinio dokumento forma yra sudarytas susitarimas dėl užtikrinimo priemonės) įregistruojama užtikrinimo priemonių registre, registracija yra privaloma, registracijos reikalavimus ir registravimo procedūrą žr. adresu https://www.nkcr.cz/sluzby/overovani-a-vypisy-z-rejstriku/vyhledavani-v-rejstricich-a-kontaktni-misto-czech-point.

Kreditorinio reikalavimo pirmumo teisė: oficialiuose įrašuose neįregistruota.

Nuosavybės perdavimas kaip prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonė:

 • ši teisė į nekilnojamąjį turtą įregistruojama Nekilnojamojo turto registre, registracija yra privaloma, registracijos reikalavimus ir registravimo procedūrą žr. ten, kur aprašyta teisė nuosavybės teise turėti nekilnojamąjį turtą,
 • ši teisė į ribotos atsakomybės bendrovės akcijų dalį įregistruojama komercinės veiklos registre, registracija yra privaloma, registracijos reikalavimus ir registravimo procedūrą žr. ten, kur aprašyta teisė nuosavybės teise turėti ribotos atsakomybės bendrovės akcijų dalį,
 • ši teisė į prekių ženklus, pramoninius dizainus ir patentus įregistruojama Pramoninės nuosavybės tarnyboje, registracija yra privaloma, registracijos reikalavimus ir registravimo procedūrą žr. ten, kur aprašyta teisė nuosavybės teise turėti taikomuosius dizainus, pramoninius dizainus ir kt.

Pirmenybės teisė įsigyti:

 • sutartimi nustatyta pirmenybės teisė įsigyti nekilnojamąjį turtą įregistruojama žemės registre, registracija yra privaloma, registracijos reikalavimus ir registravimo procedūrą žr. ten, kur aprašyta teisė nuosavybės teise turėti nekilnojamąjį turtą,
 • sutartimi nustatyta pirmenybės teisė įsigyti ribotos atsakomybės bendrovės akcijų dalį įregistruojama komercinės veiklos registre, registracija yra privaloma, registracijos reikalavimus ir registravimo procedūrą žr. ten, kur aprašyta teisė nuosavybės teise turėti ribotos atsakomybės bendrovės akcijų dalį,

sutartimi nustatyta pirmenybės teisė įsigyti prekių ženklus, pramoninius dizainus ir patentus įregistruojama Pramoninės nuosavybės tarnyboje, registracija yra privaloma, registracijos reikalavimus ir registravimo procedūrą žr. ten, kur aprašyta teisė nuosavybės teise turėti taikomuosius dizainus, pramoninius dizainus ir kt.

3 Kokios pasekmės yra siejamos su teisių in rem įregistravimu?

Kalbant apie daiktinių teisių įregistravimą mirus pradiniam savininkui (t. y. daiktinių teisių perdavimą), jų įregistravimas visada turi konstatuojamąjį poveikį. Palikimas įgyjamas būtent mirus testatoriui, tokį įgijimą turi patvirtinti teismas. Teismo nutartimi dėl paveldėjimo teisiniai santykiai paskelbiami galiojančiais testatoriaus mirties dieną. Šis principas nėra tiesiogiai nustatytas teisės aktuose konkrečių viešųjų registrų atžvilgiu.

4 Ar yra nustatytos specialios taisyklės ir tvarka, skirtos teisės in rem, į kurią asmuo turi teisę pagal paveldėjimui taikytiną teisę, pritaikymui, jeigu valstybės narės, kurioje remiamasi teise, teisėje tokia teisė in rem nėra žinoma?

Nėra konkrečių normų, kuriomis būtų pritaikomos Čekijos teisės sistemoje nežinomos užsienio daiktinės teisės.

Paskutinis naujinimas: 25/01/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.