Teisių in rem pritaikymas

ES šalyje paveldėtojai gali įgyti kitoje ES šalyje suteikiamas paveldėjimo teises, jeigu teisės yra pritaikytos tiek, kad jos iš esmės atitinka jų gyvenamosios vietos šalyje turimas teises.

Kad įpėdiniams arba testamentinės išskirtinės gavėjams kitoje ES valstybėje būtų sudaryta galimybė naudotis teisėmis, kurios buvo sukurtos arba jiems perleistos paveldėjimo būdu, Paveldėjimo reglamentas numato, kad nenumatyta teisė in rem (teisė į nekilnojamąjį arba kilnojamąjį turtą) turi būti priderinta prie panašiausios lygiavertės kitos ES valstybės teisėje numatytos teisės in rem. Pritaikant teisę in rem turėtų būti atsižvelgiama į tikslus ir interesus, kurių siekiama konkrečia teise, ir su ja siejamas pasekmes.

Šiuo tikslu Europos teisminis tinklas civilinėse ir komercinėse bylose paskelbė informacinius biuletenius apie nacionalinę teisę, kuriuose paaiškinama:

  • teisės in rem, kurios galėtų kilti iš paveldėjimo;
  • ar tokios teisės in rem įregistruojamos teisių į nekilnojamąjį ar kilnojamąjį turtą registre;
  • jų registracijos pasekmės;
  • specialios taisyklės ir tvarka, taikomos teisės in rem pritaikymui.

Norėdami susipažinti su informaciniu biuleteniu apie nacionalinę teisę ir teisių in rem pritaikymui taikoma tvarka, spustelėkite atitinkamą valstybinę vėliavą šiame puslapyje.

Paskutinis naujinimas: 30/05/2023

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.