Teisių in rem pritaikymas

Įpėdiniai vienoje ES šalyje gali įgyti kitoje ES šalyje suteikiamas paveldėjimo teises, jeigu teisės yra pritaikytos taip, kad jos iš esmės atitiktų jų gyvenamosios vietos šalyje turimas teises.

Bendroji informacija

Kad įpėdiniai arba testamentinės išskirtinės gavėjai galėtų naudotis teisėmis, kurios jiems buvo sukurtos arba perleistos tarpvalstybinio paveldėjimo atveju, Paveldėjimo reglamente numatyta, kad teisė in rem (teisė į nekilnojamąjį arba kilnojamąjį turtą), kuri turi būti suteikta įpėdiniui arba testamentinės išskirtinės gavėjui, tačiau kuri nežinoma toje ES šalyje, kurioje remiamasi teise in rem, turi būti pritaikyta prie panašiausios tos ES šalies teisėje numatytos lygiavertės teisės in rem. Pritaikant teisę in rem turėtų būti atsižvelgiama į tikslus ir interesus, kurių siekiama konkrečia teise, ir su ja siejamas pasekmes.

Šiuo tikslu Europos teisminis tinklas civilinėse ir komercinėse bylose paskelbė informacinius biuletenius apie nacionalinę teisę, kuriuose paaiškinama:

  • teisės in rem, kurios galėtų kilti iš paveldėjimo;
  • ar tokios teisės in rem įregistruojamos teisių į nekilnojamąjį ar kilnojamąjį turtą registre;
  • jų registracijos pasekmės;
  • specialios taisyklės ir tvarka, taikomos teisės in rem pritaikymui.

Norėdami susipažinti su informaciniu biuleteniu apie nacionalinę teisę ir teisių in rem pritaikymo tvarka, spustelėkite atitinkamą valstybinę vėliavą šiame puslapyje.

Susijusi nuoroda

EU-ADAPT – „EU Adapt“ yra IT priemonė skirta padėti teisėjams, notarams ir kitiems praktikuojantiems teisininkams, dirbantiems tarpvalstybinio paveldėjimo srityje, rasti artimiausią lygiavertę teisę in rem. Naudotojas į priemonę gali įrašyti i) paveldėjimui taikytiną valstybės narės įstatymą (lex successionis), ii) pagal paveldėjimui taikytiną valstybės narės įstatymą galiojančią teisę in rem (toliau – teisė in rem) ir iii) valstybės narės, kurioje remiamasi teise in rem, įstatymą (lex rei sitae). Tuomet priemonėje pateikiamos gairės ir siūloma atitinkama teisė in rem pagal valstybės narės, kurioje remiamasi šia teise, įstatymą.

Paskutinis naujinimas: 20/04/2024

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.