Adattament ta’ drittijiet in rem

Il-werrieta f’pajjiż tal-UE jistgħu jibbenefikaw mid-drittijiet għall-wirt f’pajjiż ieħor tal-UE meta d-drittijiet ikunu adattati biex jaqblu sew mad-drittijiet fil-pajjiż ta’ residenza tagħhom.

Informazzjoni ġenerali

Sabiex il-werrieta jew il-legatarji jkunu jistgħu jibbenefikaw minn drittijiet maħluqa jew trasferiti lilhom f’suċċessjoni transkonfinali, ir-Regolament dwar is-Suċċessjoni jipprevedi li dritt in rem (dritt fi proprjetà immobbli jew mobbli) li għalih ikun intitolat werriet jew legatarju iżda li ma jkunx magħruf fil-pajjiż tal-UE li fih jiġi invokat id-dritt in rem irid jiġi adattat għall-eqreb dritt in rem ekwivalenti skont il-liġi ta’ dak il-pajjiż tal-UE. L-għanijiet u l-interessi segwiti mid-dritt in rem speċifiku u l-effetti li jirriżultaw minnu għandhom jitqiesu meta jiġi adattat id-dritt.

F’dan il-kuntest, in-Network Ġudizzjarju Ewropew fil-materji ċivili u kummerċjali ppubblika xi fuljetti ta’ informazzjoni dwar il-liġi nazzjonali li jispjegaw:

  • id-drittijiet in rem li jistgħu jirriżultaw minn suċċessjoni
  • jekk dawn id-drittijiet humiex irreġistrati f’reġistru ta’ drittijiet fi proprjetà immobbli jew mobbli
  • l-effetti li jirriżultaw mir-reġistrazzjoni tagħhom
  • regoli u proċeduri speċifiċi għall-adattament ta’ dritt in rem.

Biex tikkonsulta dokument ta’ informazzjoni dwar il-liġi u l-proċeduri nazzjonali għall-adattament tad-drittijiet in rem f’pajjiż tal-UE, jekk jogħġbok ikklikkja fuq il-bandiera nazzjonali rilevanti f’din il-paġna.

Ħoloq relatati

EU-ADAPT - EU Adapt hija għodda tal-IT imfassla biex tgħin lill-imħallfin, lin-nutara u lil prattikanti legali oħra li jittrattaw suċċessjoni transfruntiera biex isibu l-eqreb dritt in rem ekwivalenti. L-utent jista’ jdaħħal fl-għodda (i) il-liġi tal-Istat Membru applikabbli għas-suċċessjoni (“lex successionis”), (ii) id-dritt in rem li jeżisti skont il-liġi tal-Istat Membru applikabbli għas-suċċessjoni (“dritt in rem”), u (iii) il-liġi tal-Istat Membru li fih jiġi invokat id-dritt in rem (“lex rei sitae”). L-għodda mbagħad tipprovdi gwida u tissuġġerixxi d-dritt in rem rilevanti skont il-liġi tal-Istat Membru li fih jiġi invokat id-dritt.

L-aħħar aġġornament: 20/04/2024

Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.