Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Aanpassing van zakelijke rechten

Erfgenamen in een EU-land kunnen aanspraak maken op erfrechten van een ander EU-land wanneer die rechten zoveel mogelijk in overeenstemming worden gebracht met de gelijkwaardige rechten in het land van verblijf.

Om erfgenamen of legatarissen in staat te stellen in een andere EU-lidstaat aanspraak te maken op rechten die zijn ontstaan of aan hen zijn overgedragen door erfopvolging, wordt in de verordening betreffende erfopvolging bepaald dat een in het rechtsstelsel van de betrokken EU-lidstaat onbekend zakelijk recht (een recht op onroerende of roerende zaken) in overeenstemming moet worden gebracht met het meest gelijkwaardige zakelijk recht in die lidstaat. Daarbij moet rekening worden gehouden met de door dat specifieke zakelijk recht nagestreefde doelstellingen en belangen en de daaraan verbonden rechtsgevolgen.

In dit verband heeft het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken een aantal informatiebladen over nationaal recht gepubliceerd, met uitleg over:

  • de zakelijke rechten die kunnen voortvloeien uit erfopvolging;
  • de vraag of deze rechten worden ingeschreven in een register van rechten op onroerende of roerende zaken;
  • de gevolgen van de inschrijving van deze rechten;
  • de specifieke voorschriften en procedures voor de aanpassing van een zakelijk recht.

Om een informatieblad over nationaal recht en procedures voor de aanpassing van zakelijke rechten in een EU-lidstaat te raadplegen, klik op de overeenkomstige nationale vlag op deze pagina.

Laatste update: 30/05/2023

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.