Adaptarea drepturilor reale

Suedia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Care sunt drepturile reale ar putea lua naștere în urma unei succesiuni în temeiul legii statului membru?

În principiu, orice persoană care primește un bun prin succesiune preia bunul cu drepturi depline de proprietate. Dacă persoana decedată era căsătorită, patrimoniul îi revine soțului supraviețuitor cu dreptul liber de a dispune de acesta. Aceasta înseamnă că soțul poate face ceea ce dorește cu bunul respectiv pe durata vieții sale – inclusiv să-l utilizeze în întregime – dar nu poate dispune de acesta prin testament. De asemenea, soțul nu poate provoca o reducere substanțială a bunului oferindu-l drept donație sau prin orice alt act fără a ține seama în mod corespunzător de moștenitorii persoanei decedate.

În plus, persoana decedată poate dispune prin testament ca o persoană să primească uzufructul cu privire la bunul respectiv. Cu excepția cazului în care se prevede altfel prin testament, uzufructuarul administrează bunul și are dreptul la orice venituri provenite din acesta, dar trebuie, de asemenea, să achite orice costuri necesare pentru bun. Uzufructuarul trebuie, de asemenea, să țină seama de drepturile și interesele proprietarului și nu poate transfera uzufructul. Proprietarul bunului nu poate să transfere sau să dispună în alt mod de bun fără consimțământul uzufructuarului.

2 Sunt aceste drepturi înscrise într-un registru al drepturilor de proprietate asupra bunurilor imobile sau mobile și, în caz afirmativ, înscrierea este obligatorie? În ce registru (registre) sunt înscrise și care sunt cerințele și procedura de înscriere?

Orice persoană care a dobândit un bun imobil cu drepturi de proprietate trebuie să solicite ca dobândirea să fie înregistrată (înregistrarea titlului) în cartea funciară care este păstrată de Oficiul Național de Cadastru din Suedia (Lantmäteriet). Ca regulă generală, cererea ar trebui să fie depusă în termen de trei luni de la data dobândirii. Orice persoană care solicită înregistrarea titlului trebuie să depună actul de dobândire și celelalte documente necesare pentru a dovedi dobândirea. În cazul cumpărării, aceasta înseamnă că trebuie să fie depus actul de cumpărare. În cazul în care bunul este dobândit prin moștenire, este suficient în anumite cazuri (atunci când există numai o singură parte care are dreptul la patrimoniu), în principiu, să fie depus inventarul patrimoniului înregistrat, în original și în copie autentificată. În alte cazuri, trebuie să fie depus documentul de distribuire a patrimoniului, de asemenea în original și în copie certificată. Pot fi prezentate și alte documente, cum ar fi consimțământul tutorelui principal dacă o parte la patrimoniu este o persoană minoră sau lipsită de capacitate de exercițiu din punct de vedere juridic. În unele cazuri, înregistrarea titlului poate fi solicitată prin depunerea unui testament care a dobândit forță juridică, în locul documentului de distribuire a patrimoniului.

Uzufructul care a fost acordat prin intermediul unui document scris trebuie să fie înregistrat în cartea funciară. Cererile de înregistrare trebuie să fie depuse la Oficiul Național de Cadastru din Suedia și trebuie să fie însoțite de documentul pe care se întemeiază dreptul.

Drepturile reale privind bunurile mobile nu sunt înregistrate.

3 Care sunt efectele înscrierii drepturilor reale?

Persoana care a solicitat cel mai recent înregistrarea titlului este considerată proprietarul bunului.

Ca regulă generală, dacă a fost înregistrat un uzufruct, acesta se aplică noului proprietar al bunului.

4 Există norme și proceduri specifice pentru adaptarea unui drept real invocat de o persoană în temeiul legii aplicabile succesiunii pentru situația în care în legea statului membru care se invocă nu se prevede acest drept?

Nu.

Ultima actualizare: 31/05/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.