Prilagoditev stvarnih pravic

Dediči v državi EU lahko uveljavljajo dedne pravice v drugi državi EU, če so pravice prilagojene tako, da ustrezajo pravicam v državi njihovega prebivališča.

Splošne informacije

Da bi dediči ali volilojemniki lahko uveljavljali pravice, ki so nastale ali so nanje prešle s čezmejnim dedovanjem, uredba o dedovanju določa, da je treba stvarno pravico (pravico na nepremičnini ali premičnini), do katere je dedič ali volilojemnik upravičen in ki v državi EU, v kateri se uveljavlja, ni znana, prilagoditi najbolj enakovredni stvarni pravici po pravu navedene države EU. Pri prilagoditvi pravice je treba upoštevati namene in interese zadevne stvarne pravice ter z njo povezane učinke.

V zvezi s tem je Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah objavila nekaj informativnih listov o nacionalnem pravu, ki pojasnjujejo:

  • stvarne pravice, ki lahko izhajajo iz dedovanja,
  • ali so te pravice vpisane v register pravic na nepremičninah ali premičninah,
  • učinke njihovega vpisa,
  • posebna pravila in postopke za prilagoditev stvarnih pravic.

Za informativni pregled o nacionalnem pravu in postopkih za prilagoditev stvarnih pravic v posameznih državah EU kliknite na ustrezno zastavo na tej strani.

Sorodna povezava

EU-ADAPT – EU Adapt je informacijsko orodje, zasnovano za pomoč sodnikom, notarjem in drugim delavcem v pravni stroki, ki obravnavajo čezmejno dedovanje, pri iskanju najbolj enakovrednih stvarnih pravic. Uporabnik lahko v orodje vnese (i) pravo države članice, ki se uporablja za dedovanje (lex successionis), (ii) stvarno pravico, ki obstaja po pravu države članice, ki se uporablja za dedovanje (stvarna pravica), in (iii) pravo države članice, v kateri se stvarna pravica uveljavlja (lex rei sitae). Orodje nato zagotovi smernice in predlaga ustrezno stvarno pravico po pravu države članice, v kateri se pravica uveljavlja.

Zadnja posodobitev: 20/04/2024

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.