Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Prilagoditev stvarnih pravic

Dediči v državi EU lahko uveljavljajo pravice do dedovanja iz druge države EU, kadar so pravice prilagojene tako, da se natančno ujemajo s pravicami v njihovi državi stalnega prebivališča.

Da bi lahko dediči in volilojemniki v drugi državi EU uživali pravice, ki so nastale ali so nanje prešle z dedovanjem, je v uredbi o dedovanju določeno, da se neznana stvarna pravica (pravica na nepremičnini ali premičnini) prilagodi najbolj enakovredni stvarni pravici po pravu te druge države EU. Pri prilagoditvi pravice je treba upoštevati namene in interese zadevne stvarne pravice ter z njo povezane učinke.

V zvezi s tem je Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah objavila nekaj informativnih listov o nacionalnem pravu, ki pojasnjujejo:

  • stvarne pravice, ki lahko izhajajo iz dedovanja,
  • ali so te pravice vpisane v register pravic na nepremičninah ali premičninah,
  • učinke njihovega vpisa,
  • posebna pravila in postopke za prilagoditev stvarnih pravic.

Za informativni pregled o nacionalnem pravu in postopkih za prilagoditev stvarnih pravic v posameznih državah EU kliknite na ustrezno zastavo na tej strani.

Zadnja posodobitev: 30/05/2023

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.