Perimystä rajoittavat erityissäännöt

Kansalliset tiedot erityissäännöistä, joita sovelletaan tiettyyn kiinteään omaisuuteen, tiettyihin yrityksiin tai muihin erityisiin omaisuuseriin.

Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto on julkaissut tietosivuja, joilla kerrotaan kansallisessa lainsäädännössä säädetyistä, lähinnä seuraavien omaisuuserien perimystä rajoittavista säännöistä:

  • tietyt kiinteän omaisuuden lajit (kiinteistöt)
  • tietyt yritystyypit
  • muut erityiset omaisuuserät.

Näissä säännöissä rajoitetaan edellä mainittujen omaisuuserien perimystä taloudellisista, sosiaalisista ja/tai perheeseen liittyvistä syistä.

Tällaisia kansallisessa lainsäädännössä säädettyjä rajoituksia on sovellettava riippumatta siitä, minkä maan lakia perimykseen sovelletaan.

Tietosivu, jolla käsitellään tiettyjen omaisuuserien perimystä rajoittavaa kansallista lainsäädäntöä, aukeaa napsauttamalla asianomaisen maan lippua.

Päivitetty viimeksi: 30/05/2023

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.