Ograničenja za nasljeđivanje – posebna pravila

Hrvatska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postoje li prema pravu ove države članice posebna pravila koja zbog ekonomskih, obiteljskih ili socijalnih razloga nameću ograničenja koja se odnose ili utječu na nasljeđivanje nepokretne imovine, određenih poduzeća ili drugih posebnih kategorija imovine koji se u njoj nalaze?

Ukazujemo da postoji svojevrsno ograničenje koje se ne odnosi na nasljeđivanje već na zaštitu zakonskih nasljednika (pravo na nužni nasljedni dio) koji se primjenjuje u slučaju da je ostavitelj oporučno ostavio cjelokupnu svoju imovinu osobi koja nije zakonski nasljednik. U navedenom slučaju zbog socio-ekonomskih razloga (isključenje nužnih nasljednika i lišenje nužnog dijela) gubi pravo na nužni nasljedni dio.

Međutim, postoje ograničenja prilikom stjecanja vlasništva temeljem nasljeđivanja u slučaju ako je riječ o strateškim resursima Republike Hrvatske (poljoprivredno zemljište, šume i šumska zemljišta)

U slučaju kada je pravna osnova stjecanja prava vlasništva nasljeđivanje sve su fizičke osobe pod istim pretpostavkama ravnopravne u nasljeđivanju. Stranci su, pod pretpostavkom uzajamnosti, u nasljeđivanju ravnopravni s državljanima Republike Hrvatske. Uzajamnost se predmnjeva, dok se suprotno ne utvrdi na zahtjev osobe koja u tome ima pravni interes sukladno odredbi članka 2. stavku 2. Zakona o nasljeđivanju („Narodne novine“, broj 48/03., 163/03., 35/05., 127/13., 33/15. i 14/19.).

 

2 Primjenjuju li se prema pravu ove države članice ta posebna pravila na nasljeđivanje navedene imovine neovisno o pravu mjerodavnom za nasljeđivanje?

Pravila se primjenjuje u svakom ostavinskom postupku.

3 Postoje li prema pravu ove države članice posebni postupci kojima se osigurava usklađenost s navedenim posebnim pravilima?

Ne postoje posebni postupci već se sva posebna pravila ostvaruju u jedinstvenom ostavinskom postupku.

Posljednji put ažurirano: 22/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.