Ograničenja za nasljeđivanje – posebna pravila

Estonija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postoje li prema pravu ove države članice posebna pravila koja zbog ekonomskih, obiteljskih ili socijalnih razloga nameću ograničenja koja se odnose ili utječu na nasljeđivanje nepokretne imovine, određenih poduzeća ili drugih posebnih kategorija imovine koji se u njoj nalaze?

Člankom 4. Zakona o nasljednom pravu propisano je da se nasljedstvo prenosi na nasljednika otvaranjem postupka nasljeđivanja. To znači da se u pravilu sva prava i obveze prenose na nasljednika. Jedina su iznimka prava i obveze koja su po svojoj prirodi neodvojivo povezani s osobom oporučitelja ili koja u skladu sa zakonom ne prelaze s jedne osobe na drugu (članak 130. stavak 1. Zakona o nasljednom pravu).

Iz razloga od javnog interesa, neke vrste stvarnih prava ograničene su Zakonom o ograničenjima u pogledu stjecanja nepokretne imovine; međutim, to se ne odnosi na stjecanje nepokretne imovine nasljeđivanjem (članak 2. stavak 1. točka (6) Zakona).

Ograničenja se mogu primjenjivati na sudjelovanje u određenim oblicima vlasništva nad poduzećima. Primjerice, u skladu sa Zakonom o odvjetničkoj komori, samo odvjetnici mogu biti udjeličari u odvjetničkom uredu (članak 54. stavak 1. Zakona o odvjetničkoj komori). Ako nasljednik nije odvjetnik, isplaćuje mu se naknada u vrijednosti njegova udjela.

I statut društva s ograničenom odgovornošću može sadržavati ograničenje da se udjeli ne prenose na nasljednike; u tom se slučaju nasljedniku također isplaćuje naknada u vrijednosti njegova udjela (članak 153. Zakona o trgovačkim društvima).

2 Primjenjuju li se prema pravu ove države članice ta posebna pravila na nasljeđivanje navedene imovine neovisno o pravu mjerodavnom za nasljeđivanje?

Primjena posebnih pravila ne ovisi o pravu mjerodavnom za nasljeđivanje.

3 Postoje li prema pravu ove države članice posebni postupci kojima se osigurava usklađenost s navedenim posebnim pravilima?

Ne postoje posebni postupci.

Posljednji put ažurirano: 22/02/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.