Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Ograničenja za nasljeđivanje – posebna pravila

Škotska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postoje li prema pravu ove države članice posebna pravila koja zbog ekonomskih, obiteljskih ili socijalnih razloga nameću ograničenja koja se odnose ili utječu na nasljeđivanje nepokretne imovine, određenih poduzeća ili drugih posebnih kategorija imovine koji se u njoj nalaze?

U škotskom pravu nasljeđivanje nepokretne imovine (heritable property) koja se nalazi izvan Škotske uređeno je zakonima koji su na snazi u području nadležnosti u kojem se ona nalazi.

Kad je riječ o imovini koja se nalazi u Škotskoj, u slučajevima u kojima postoji oporuka, kao zaštita od isključenja iz nasljedstva, nadživjeli bračni drug ili životni partner ima zakonsko pravo na jednu trećinu pokretne ostavine umrlog (pokretna imovina kao što su gotovina, namještaj itd.) ako ima „potomaka” (djece) ili na jednu polovinu pokretne ostavine ako nema potomaka. Potomci nasljeđuju jednu polovinu pokretne ostavine ako ne postoji nadživjeli bračni drug ili životni partner ili jednu trećinu ako postoji nadživjeli bračni drug ili životni partner.

Ako umrla osoba nije ostavila oporuku, primjenjuju se sljedeća pravila: u skladu sa Zakonom o nasljeđivanju (Škotska) iz 1964.

Prava prvenstva

Nakon podmirivanja dugova, prvi nasljedni red čini nadživjeli bračni drug ili životni partner čija prava prvenstva obuhvaćaju pravo na

  • kuću (nepokretna imovina) u kojoj živi, u vrijednosti do 473 000 GBP
  • namještaj u vrijednosti do 29 000 GBP
  • novčani iznos od 50 000 GBP ili 89 000 GBP, ovisno o tome je li umrla osoba ostavila potomke.

Zakonska prava

Nakon što su ostvarena prava prvenstva, sljedeći nasljedni red odnosi se na zakonska prava. Zakonska prava mogu se tražiti samo u pogledu pokretne imovine umrlog.

Nadživjeli bračni drug ili životni partner ima zakonsko pravo na jednu trećinu pokretne ostavine umrlog ako ima „potomaka” (djece) ili na jednu polovinu pokretne ostavine ako nema potomaka. Potomci nasljeđuju jednu polovinu pokretne ostavine ako ne postoji nadživjeli bračni drug ili životni partner ili jednu trećinu ako postoji nadživjeli bračni drug ili životni partner.

Ostatak ostavine

Preostali dio ostavine raspodjeljuje se daljim srodnicima u skladu s člankom 2. Zakona iz 1964.

2 Primjenjuju li se prema pravu ove države članice ta posebna pravila na nasljeđivanje navedene imovine neovisno o pravu mjerodavnom za nasljeđivanje?

Ako je umrla osoba u trenutku smrti imala prebivalište u Škotskoj, nasljeđivanje nepokretne imovine te osobe utvrđuje se pravom zemlje u kojoj se nalazi nepokretna imovina. Nasljeđivanje pokretne imovine umrloga određuje se u skladu sa škotskim pravom bez obzira na to gdje se imovina nalazi.

3 Postoje li prema pravu ove države članice posebni postupci kojima se osigurava usklađenost s navedenim posebnim pravilima?

Na temelju škotskog prava ostavinom umrlog obično upravlja izvršitelj oporuke nakon primitka „potvrde” od grofovijskog suda. Izvršitelj je u posebnom odnosu s korisnicima pri upravljanju ostavinom i obavlja niz dužnosti, uključujući prikupljanje ostavine umrlog, preuzimanje vlasništva na nju pribavljanjem potvrde, plaćanje dugova i raspodjelu ostatka ostavine korisnicima.

Odnos između izvršitelja i korisnika fiducijarne je prirode. Nijedan izvršitelj ne smije se dovesti u položaj u kojem se njegovi interesi ne slažu s njegovom dužnosti prema korisniku. Ako se izvršitelj oporuke ili skrbnik ostavine dovede u takav položaj, to može dovesti do zlouporabe povjerenja na temelju koje se korisnik može obratiti sudu.

Posljednji put ažurirano: 24/08/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.