Öröklésekkel kapcsolatos korlátozások – különleges szabályok

Ausztria
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 E tagállam joga szerint vonatkoznak-e gazdasági, családi vagy szociális megfontolások miatt az örökléssel kapcsolatos vagy arra kiható korlátozásokat megállapító különös szabályok az e tagállamban található ingatlanok, bizonyos vállalkozások vagy más, különleges vagyonkategóriák öröklésére?

Korlátozásokat az építési telkekkel kapcsolatos ügyletekről szóló tartományi törvények (Grundverkehrsgesetze) írhatnak elő. Ezek a törvények ültetik át a szövetségi kormány és a tartományok között a szövetségi alkotmányról szóló törvény (Bundesverfassungsgesetz) 15a. cikke értelmében fennálló, az építési telkekkel kapcsolatos ügyleteket szabályozó polgári jogi rendelkezésekre vonatkozó megállapodást (260/1993 sz. Szövetségi Közlöny, amelyet az 1/2017. sz. Szövetségi Közlöny I. módosított, elérhető a következő linken: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001259).

A lakástulajdonról szóló 2002. évi törvény (Wohnungseigentumsgesetz) 14. szakaszának értelmében ha a „tulajdonközösség” (Eigentümerpartnerschaft) valamelyik tagja meghal, különös szabály lép életbe: az elhunyt személy saját tulajdoni hányadán és az ingatlan közös tulajdonban lévő részéből az őt megillető részen fennálló tulajdonjoga a törvény alapján közvetlenül a túlélő tulajdonostársra száll át. Utóbbi viszont lemondhat arról a jogáról, hogy ez a tulajdonjog átszálljon rá (70/2002 sz. Szövetségi Közlöny, amelyet a 87/2015 sz. Szövetségi Közlöny I. módosított, elérhető a következő linken: http://www.ris.bka.gv.at/).

2 E tagállam joga szerint az öröklésre irányadó jogra tekintet nélkül is alkalmazni kell-e ezeket a különös szabályokat a fent említett vagyontárgyak öröklésére?

A lakástulajdonról szóló 2002. évi törvény fent említett 14. szakasza szerinti, a közös tulajdonra és a túlélő tulajdonostárs várományi jogára vonatkozó szabályozás az uniós öröklési rendelet 1. cikke (2) bekezdésének g) pontjában felsorolt kivételek körébe tartozik.

3 Tartalmaz-e különleges eljárásokat e tagállam jogrendszere a fent említett különös szabályok betartásának biztosítására?

A lakástulajdonról szóló 2002. évi törvény 14. szakaszában szereplő rendelkezéseknek való megfelelés érdekében e szakasz (7) bekezdése kimondja, hogy amennyiben egy ingatlan esetében a hagyatéki eljárást külföldön folytatják le, azokat a feladat- és hatásköröket, amelyekkel főszabály szerint az (osztrák) hagyatéki bíróság (Verlassenschaftsgericht) rendelkezik, az ingatlan-nyilvántartási ügyekben eljáró illetékes osztrák bíróság (Grundbuchsgericht) látja el.

Utolsó frissítés: 05/06/2023

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.