Öröklésekkel kapcsolatos korlátozások – különleges szabályok

Németország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 E tagállam joga szerint vonatkoznak-e gazdasági, családi vagy szociális megfontolások miatt az örökléssel kapcsolatos vagy arra kiható korlátozásokat megállapító különös szabályok az e tagállamban található ingatlanok, bizonyos vállalkozások vagy más, különleges vagyonkategóriák öröklésére?

Az EU öröklési rendeletének 30. cikke szerinti különleges korlátozások a gazdasági birtokokkal kapcsolatos német öröklési jogban (Anerbenrecht) szerepelnek, amelynek értelmében a mezőgazdasági tulajdonokra bizonyos feltételek esetén különleges öröklési szabályok vonatkoznak.

Ilyen szabályokat tartalmaznak a következő rendeletek: a gazdaságokkal kapcsolatos rendelet (Höfeordnung), amely egy Hamburgban, Alsó-Szászországban, Észak-Rajna–Vesztfáliában és Schleswig-Holsteinban érvényes részleges szövetségi törvény; illetve az egyes németországi tartományok (Länder) gazdasági birtokokkal kapcsolatos öröklési törvényei (tartományokra vonatkozó törvény [Hofgütergesetz] és a gazdasági birtokokkal kapcsolatos öröklési törvény [Anerbengesetz] Baden-Württemberg tartományban, ez utóbbi csak abban az esetben alkalmazható, ha az elhunyt személy 1930. január 1. előtt született; a földbirtokokkal kapcsolatos rendelet [Landgüterordnung] Hessen tartományban; a gazdaságokkal kapcsolatos rendelet [Höfeordnung] Rajna-vidék-Pfalz tartományban; a gazdaságokkal kapcsolatos törvény [Höfegesetz] Bréma tartományban). A többi tartományban (Länder) nincs ilyen szabály. Az EU öröklési rendelete 36. cikke (2) bekezdésének c) pontja meghatározza, hogy melyik gazdasági birtokokkal kapcsolatos öröklési törvény alkalmazandó. Továbbá érvényesek a polgári törvénykönyv egyéni birtokokkal kapcsolatos öröklési szabályai (1515. (2), 2049. és 2312. szakasz), illetve az ingatlanügyetekre vonatkozó törvény (Grundstücksverkehrsgesetz) 13. szakasza, amelynek értelmében egy gazdaságnak csak egy törvényes társörököse lehet.

A gazdaságokkal kapcsolatos rendelet szerint bizonyos mezőgazdasági üzemekre különleges öröklési szabályok vonatkoznak, hogy öröklés esetén a gazdaságokat és az erdészeti tevékenységeket ne osszák fel. A gazdaságokkal kapcsolatos rendelet rendelkezései előírják, hogy csak egy örökös (a gazdaság örököse) kapja meg a tulajdonjogot, ezáltal biztosítva a gazdasági szempontból életképes gazdaságok megőrzését generációról generációra. Ezek a szabályok nem csak az egyéni gazdaságtulajdonosok magánérdekeit szolgálják. A gazdaságok felosztásának megakadályozása és hatékonyságának biztosítása közérdek.

A további társörökösök kártérítést igényelhetnek, bár az igényelhető összeg alacsonyabb, mint más örökösödési viták esetében annak érdekében, hogy óvják a gazdaságokat a túlzott összegű megállapodásoktól és a kártérítési igényektől, amelyek a fennmaradásukat veszélyeztetnék.

2 E tagállam joga szerint az öröklésre irányadó jogra tekintet nélkül is alkalmazni kell-e ezeket a különös szabályokat a fent említett vagyontárgyak öröklésére?

A gazdasági birtokokkal kapcsolatos öröklési törvény szabályozási céljából kifolyólag, amely által biztosítani kívánják, hogy a gazdaságok a következő generációk számára is megmaradjanak, a fent említett különleges szabályokat belföldi mezőgazdasági tulajdonra minden esetben alkalmazni kell, függetlenül attól, hogy az elhunyt személy utáni öröklésre milyen jogszabályok vonatkoznak.

3 Tartalmaz-e különleges eljárásokat e tagállam jogrendszere a fent említett különös szabályok betartásának biztosítására?

A gazdasági ügyekre vonatkozó eljárási szabályzat (Verfahrensordnung für Höfesachen – HöfeVfO) értelmében a német jog lehetővé teszi a mezőgazdasági bíróság számára (Landwirtschaftsgericht), hogy lefolytasson bizonyos ellenőrzési eljárásokat, például hogy meghatározza, hogy a végrendelkezés vagy a gazdaság átruházási megállapodásai ellentétesek-e a gazdasági birtokok osztatlan öröklésére vonatkozó törvénnyel.

Utolsó frissítés: 15/12/2023

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.