Öröklésekkel kapcsolatos korlátozások – különleges szabályok

Románia
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 E tagállam joga szerint vonatkoznak-e gazdasági, családi vagy szociális megfontolások miatt az örökléssel kapcsolatos vagy arra kiható korlátozásokat megállapító különös szabályok az e tagállamban található ingatlanok, bizonyos vállalkozások vagy más, különleges vagyonkategóriák öröklésére?

Igen.

A román jog különleges rendelkezéseket állapít meg a romániai földterületek tulajdonjogának megszerzésére vonatkozóan.

A román Alkotmány például úgy rendelkezik, hogy külföldi és hontalan magánszemélyek földtulajdont csak Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozási okmányából, illetve egyéb olyan nemzetközi szerződésekből eredő feltételekkel szerezhetnek, amelyekben Románia részes fél. Az ilyen tulajdonszerzésnek visszterhesen, a törvényben megszabott feltételekkel, vagy törvényes öröklés útján kell történnie. Ilyen személyek nem szerezhetik meg földterület tulajdonjogát végrendeleti öröklés útján.

Különleges szabályok vonatkoznak továbbá bizonyos árukategóriákra. Ezek attól függetlenül érvényesülnek, hogy mi a kedvezményezett állampolgársága, vagy hogy törvényes öröklésről, vagy végrendelet útján történő öröklésről van-e szó. A szerzői jog például a polgári jog szabályai szerint öröklés útján 70 éves időtartamra száll át, függetlenül a mű jogszerű közzétételének időpontjától.

2 E tagállam joga szerint az öröklésre irányadó jogra tekintet nélkül is alkalmazni kell-e ezeket a különös szabályokat a fent említett vagyontárgyak öröklésére?

Igen.

3 Tartalmaz-e különleges eljárásokat e tagállam jogrendszere a fent említett különös szabályok betartásának biztosítására?

A tilalomra vonatkozóan kifejezett rendelkezések léteznek.

Utolsó frissítés: 01/08/2023

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.