Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2024 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

Öröklésekkel kapcsolatos korlátozások – különleges szabályok

Skócia
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 E tagállam joga szerint vonatkoznak-e gazdasági, családi vagy szociális megfontolások miatt az örökléssel kapcsolatos vagy arra kiható korlátozásokat megállapító különös szabályok az e tagállamban található ingatlanok, bizonyos vállalkozások vagy más, különleges vagyonkategóriák öröklésére?

A skót jog alapján Skócián kívül található hagyaték öröklését azon állam jogszabályai szabályozzák, amelyben a hagyaték található.

A Skóciában található hagyaték esetében, ha van végrendelet, az öröklésből való kitagadással szembeni védelemként a túlélő házastárs vagy élettárs az elhunyt ingó vagyonának (ingó vagyontárgyak, mint például pénz, bútor stb.) egyharmadára jogosult, ha vannak „leszármazók” (gyermekek), vagy az ingó vagyon felére, ha nincsenek leszármazók. A leszármazók az ingó vagyon felén osztoznak, ha nincs túlélő házastárs vagy élettárs, illetve az egyharmadán, ha van túlélő házastárs vagy élettárs.

A következő szabályok vonatkoznak arra az esetre, ha valaki végrendelkezés nélkül hal meg: a jogutódlásról (Skócia) szóló 1964. évi törvény.

Előjogok

A tartozás kifizetését követően a vagyon tekintetében elsőként a túlélő házastárs vagy élettárs előjogait kell figyelembe venni, amely a következőkhöz való jogokat jelenti:

  • az otthon (ingatlan), amelyben lakik, 473 000 GBP értékig
  • bútor 29 000 GBP értékig
  • 50 000 vagy 89 000 GBP összege, attól függően, hogy az elhunytnak voltak-e gyermekei.

Törvényes jogok

Az előjogok kielégítését követően a törvényes jogokat kell figyelembe venni. A törvényes jogok csak az elhunyt ingó vagyonából elégíthetők ki.

A túlélő házastárs vagy élettárs az elhunyt ingó vagyonának egyharmadára jogosult, ha vannak „leszármazók” (gyermekek), vagy az ingó vagyon felére, ha nincsenek leszármazók. A leszármazók az ingó vagyon felén osztoznak, ha nincs túlélő házastárs vagy élettárs, illetve az egyharmadán, ha van túlélő házastárs vagy élettárs.

A hagyaték fennmaradó része

A hagyaték fennmaradó részét az 1964. évi törvény 2. szakaszával összhangban a távoli rokonok között osztják szét.

2 E tagállam joga szerint az öröklésre irányadó jogra tekintet nélkül is alkalmazni kell-e ezeket a különös szabályokat a fent említett vagyontárgyak öröklésére?

Ha az elhunyt személy Skóciában lakott, e személy hagyatékának öröklését azon ország jogszabályai határozzák meg, amelyben a hagyaték található. Az elhunyt ingó vagyontárgyainak öröklését a skót jog határozza meg attól függetlenül, hogy a vagyontárgyak hol találhatók.

3 Tartalmaz-e különleges eljárásokat e tagállam jogrendszere a fent említett különös szabályok betartásának biztosítására?

A skót jog alapján az elhunyt hagyatékát a körzeti bíróságtól (sheriff court) kapott megerősítést követően általában a hagyatéki végrehajtó kezeli. A hagyatéki végrehajtó a hagyaték kezelése során különös jogviszonyban áll a kedvezményezettekkel, és számos kötelezettsége van, köztük az elhunyt hagyatékának begyűjtése, megerősítés révén jogosultság szerzése tartozások kifizetésére és a hagyaték fennmaradó részének kedvezményezettek közötti szétosztására.

A végrehajtó és a kedvezményezett között jogviszony jellegét tekintve bizalmi vagyonkezelésnek minősül. A végrehajtó nem hozhatja magát olyan helyzetbe, hogy saját érdekei és a kedvezményezettel szembeni kötelezettségei összeütközésbe kerüljenek. Ha a végrehajtó vagy vagyonkezelő ilyen helyzetbe hozza magát, az a bizalom elvesztését eredményezheti, ami miatt a kedvezményezett bírósághoz fordulhat.

Utolsó frissítés: 24/08/2021

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.