Öröklésekkel kapcsolatos korlátozások – különleges szabályok

Spanyolország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 E tagállam joga szerint vonatkoznak-e gazdasági, családi vagy szociális megfontolások miatt az örökléssel kapcsolatos vagy arra kiható korlátozásokat megállapító különös szabályok az e tagállamban található ingatlanok, bizonyos vállalkozások vagy más, különleges vagyonkategóriák öröklésére?

a) Az ingatlan meghatározott családi ágon történő továbbörökítése érdekében a jog előírja, hogy e tulajdont ugyanazon leszármazói ág tagjai számára kell fenntartani (a spanyol polgári törvénykönyv [Código Civil] 811. cikke), és az elhunyt özvegye köteles megőrizni az elhunyt házastárstól örökölt vagyont, amennyiben ismételten házasságot köt, vagy gyermeke születik (a polgári törvénykönyv 968. cikke). A felmenők bármely más felet megelőzve öröklik az ajándékozás útján azon gyermekeiknek vagy leszármazóiknak ajándékozott vagyontárgyat, akik leszármazók nélkül hunytak el (a polgári törvénykönyv 812. cikke).

b) Vizcaya tartományban található ingatlant csak meghatározott rokon örökölhet (a 3/1992. sz. törvény 17. cikke). Ez a jog Vizcaya összes lakosát megilleti (a 3/1992. sz. törvény 23. cikke).

c) A vállalkozások felosztásának megelőzése érdekében, akár gazdasági, akár családi okokból, a végrendelkező rendelkezhet a többi örökös kifizetéséről a saját részüket illetően, beleértve a halasztott fizetést, még akkor is, ha nincs elég készpénz az örökségben (a polgári törvénykönyv 1056. cikkének második bekezdése).

d) Tőkeegyesítő társaság (sociedad de capital) alapszabályában korlátozhatja a részvények átruházhatóságát, a részvénytulajdonos halála esetére is. Amennyiben ilyen korlátozás fennáll, a társaságnak meg kell jelölnie egy személyt, aki az örökösre átszálló részvényeket megvásárolja, vagy a társaság maga kell, hogy megvásárolja a részvényeket (a tőkeegyesítő társaságokról szóló 1/2010. sz. spanyol királyi törvényerejű rendelet [Ley de sociedades de capital] 124. cikke).

e) Gazdasági okokból meghatározásra került a mezőgazdasági ingatlanok legkisebb megengedett területe annak érdekében, hogy megakadályozzák az örökösök közötti felaprózódását ezen ingatlanoknak (a mezőgazdasági üzemek modernizációjáról szóló 15/1995. sz. törvény 23. cikke és az azt követő cikkei).

f) Társadalmi okok miatt az országos hatályú jogszabályok és az autonóm közösségek jogszabályai korlátokat fektettek le a szociális bérlakások bérleti jogának átruházása tekintetében.

g) A mezőgazdasági és városi bérletekre vonatkozó jogszabályok lehetővé teszik a bérlő meghatározott örököseinek jogszerzését engedményezés útján (a mezőgazdasági bérleményekről szóló 49/2003. sz. törvény 24. cikke, a városi bérleményekről szóló 29/1994. sz. törvény 16. és 33. cikke).

h) Az olyan zónákban fekvő ingatlanok tulajdonjogának megszerzéséhez, amelyek vonatkozásában a külföldiek tulajdonszerzését korlátozták, nemzetbiztonsági vagy állami szuverenitásra visszavezethető okokból honvédelmi hatóság általi engedélyezésre van szükség (a nemzetbiztonsági érdekű zónákról és berendezésekről szóló 8/1975. sz. törvény 4., 16. és 18. cikke, és az 1978. február 10-i 689/1978. sz. királyi rendelet 46. cikke).

2 E tagállam joga szerint az öröklésre irányadó jogra tekintet nélkül is alkalmazni kell-e ezeket a különös szabályokat a fent említett vagyontárgyak öröklésére?

A b), e), f), g) és h) pontok a Spanyolországban fekvő ingatlanokra vonatkoznak, függetlenül az öröklésre irányadó jogtól; a d) pont abban az esetben alkalmazandó, ha a gazdasági társaságra a spanyol jog az irányadó.

3 Tartalmaz-e különleges eljárásokat e tagállam jogrendszere a fent említett különös szabályok betartásának biztosítására?

Az átruházást okiratba foglaló közjegyző és a bejegyzésre illetékes nyilvántartás-vezető leellenőrzi, hogy az átruházás megfelel-e a jogszabályoknak. Az ügyben természetesen bírósági végzés is kérhető.

Utolsó frissítés: 11/10/2023

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.