Paveldėjimo apribojimai. Specialios taisyklės.

Kipras
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar pagal šios valstybės narės teisę specialiomis normomis dėl ekonominių, šeimos ar socialinių priežasčių yra nustatomi apribojimai, susiję su šioje valstybėje narėje esančio kilnojamojo turto, tam tikrų įmonių ar kitų specialių rūšių turto paveldėjimu arba turintys jam įtakos?

Kipre tokių specialių taisyklių nėra. Tačiau teisės aktuose yra nuostatų, kuriomis saugomi teisėti paveldėtojai. Pagal tokias nuostatas testamentu draudžiama perleisti vadinamąją privalomąją palikimo dalį.

2 Ar pagal šios valstybės narės teisę šios specialios normos minėto turto paveldėjimui yra taikomos nepriklausomai nuo paveldėjimui taikytinos teisės?

Žr. atsakymą į ankstesnį klausimą.

Kaip ir nekilnojamajam turtui, taikomos Testamentų ir paveldėjimo įstatymo su pakeitimais 195 straipsnio nuostatos.

3 Ar pagal šios valstybės narės teisę yra nustatytos specialios procedūros, kuriomis užtikrinamas minėtų specialių normų laikymasis?

Specialių procedūrų, kuriomis būtų užtikrintas reikalavimų laikymasis, nėra. Taikomos įprastos reikalavimų laikymosi užtikrinimo procedūros.

Paskutinis naujinimas: 19/02/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.