Paveldėjimo apribojimai. Specialios taisyklės.

Nacionalinė informacija dėl specialiųjų taisyklių, taikomų tam tikram nekilnojamajam turtui, tam tikroms įmonėms ar kitų specialiųjų kategorijų turtui

Europos teisminis tinklas civilinėse ir komercinėse bylose parengė informacinius biuletenius apie specialias taisykles pagal nacionalinę teisę, kuriomis nustatomi su paveldėjimu susiję apribojimai, paprastai susiję su šiuo turtu:

  • tam tikrų rūšių nekilnojamuoju turtu;
  • tam tikrų rūšių įmonėmis;
  • kitų specialių kategorijų turtu.

Šiomis taisyklėmis tokio turto paveldėjimas apribojamas dėl ekonominių, šeiminių ir (arba) socialinių priežasčių.

Taisyklės paveldėjimui taikomos pagal tokius apribojimus nustatančią valstybės nacionalinę teisę, neatsižvelgiant į paveldėjimo teisę.

Norėdami susipažinti su informaciniu biuleteniu apie nacionalinę teisę, kuria nustatomi paveldėjimo apribojimai arba kitos nuostatos, susijusios su tam tikro turto paveldėjimu, spustelėkite atitinkamą valstybinę vėliavą šiame puslapyje.

Paskutinis naujinimas: 30/05/2023

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.