Restrizzjonijiet fuq is-suċċessjonijiet – regoli speċjali

Informazzjoni nazzjonali dwar ir-regoli speċjali li japplikaw għal ċerta proprjetà immobbli, ċerti intrapriżi jew kategoriji speċjali oħra ta’ assi

In-Network Ġudizzjarju Ewropew f’materji ċivili u kummerċjali pproduċa xi fuljetti ta’ informazzjoni dwar ir-regoli speċjali skont il-liġi nazzjonali, li jimponu restrizzjonijiet dwar is-suċċessjoni li tipikament jinvolvu l-assi li ġejjin:

  • ċerti tipi ta’ proprjetà immobbli (proprjetà immobbli)
  • ċerti tipi ta’ negozji,
  • kategoriji speċjali oħra ta’ assi.

Għal raġunijiet ekonomiċi, familjari u/jew soċjali, dawn ir-regoli jillimitaw is-suċċessjoni li tinvolvi dawn l-assi.

Huma japplikaw għal suċċessjoni, skont il-liġi nazzjonali tal-pajjiż li timponi tali restrizzjonijiet, irrispettivament mil-liġi dwar is-suċċessjoni.

Biex tikkonsulta folja ta’ informazzjoni dwar il-liġi nazzjonali li timponi restrizzjonijiet fuq is-suċċessjoni li tinvolvi ċerti assi, jew b’xi mod ieħor taffettwaha, jekk jogħġbok ikklikkja fuq il-bandiera nazzjonali rilevanti f'din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 30/05/2023

Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.