Ograniczenia dotyczące dziedziczenia – przepisy szczególne

Informacje krajowe na temat przepisów szczególnych, które mają zastosowanie do niektórych nieruchomości, spółek i innych szczególnych rodzajów aktywów.

W ramach europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych przygotowano arkusze informacyjne na temat niektórych przepisów szczególnych prawa krajowego nakładających ograniczenia dotyczące zwykle dziedziczenia poniższych składników majątku. Są to:

  • niektóre rodzaje nieruchomości;
  • pewne rodzaje podmiotów gospodarczych;
  • inne szczególne kategorie składników majątku.

Przepisy te ograniczają dziedziczenie tego rodzaju składników majątku ze względów gospodarczych, rodzinnych lub społecznych.

Mają one zastosowanie do dziedziczenia tych składników majątku na podstawie prawa krajowego nakładającego takie ograniczenia, niezależnie od przepisów ogólnych w tym względzie.

Aby zapoznać się z arkuszem informacyjnym na temat prawa krajowego, na podstawie którego nałożono takie ograniczenia lub wpływającego w inny sposób na niektóre składniki majątku, należy kliknąć na flagę danego państwa umieszczoną na tej stronie.

Ostatnia aktualizacja: 30/05/2023

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.