Restricții privind succesiunile - norme speciale

Austria
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Legea statului membru prevede norme speciale care, din cauza destinației economice, familiale sau sociale ale anumitor bunuri imobile, ale anumitor întreprinderi sau ale altor categorii speciale de bunuri situate în acest stat membru, impune anumite restricții privind succesiunile sau care afectează succesiunile în ceea ce privește acele bunuri?

Legile privind tranzacțiile imobiliare (Grundverkehrsgesetze) din provincii pot prevedea restricții în ceea ce privește aplicarea acordului dintre guvernul federal și provincii în temeiul articolului 15a din Legea constituțională federală (Bundesverfassungsgesetz) privind dispozițiile de drept civil referitoare la tranzacțiile de terenuri pentru construcții (Monitorul Oficial Federal nr. 260/1993, astfel cum a fost modificată și publicată în Monitorul Oficial Federal nr. 1/2017, disponibilă aici).

În conformitate cu articolul 14 din Legea privind imobilele rezidențiale din 2002 (Wohnungseigentumsgesetz), în cazul în care unul dintre partenerii unui „parteneriat al proprietarilor” (Eigentümerpartnerschaft) decedează, se aplică o normă specială: dreptul de proprietate asupra părții defunctului din cota minimă comună este transferat, prin lege, direct partenerului supraviețuitor. Acesta din urmă poate însă renunța la acest drept (Monitorul Oficial Federal nr. 70/2002, astfel cum a fost modificat prin Monitorul Oficial Federal nr. 87/2015, disponibil aici).

2 În temeiul legii statului membru, aceste norme speciale se aplică succesiunii în ceea ce privește bunurile menționate anterior indiferent de legea aplicabilă succesiunii?

Dispoziția menționată anterior privind proprietatea comună cu un drept al partenerului supraviețuitor, și anume articolul 14 din Legea privind imobilele rezidențiale din 2002 face obiectul excepțiilor prevăzute la articolul 1 alineatul (2) litera (g) din Regulamentul UE privind succesiunile.

3 În temeiul legii statului membru, există proceduri speciale pentru a garanta respectarea normelor speciale menționate anterior?

Pentru a se asigura respectarea articolului 14 din Legea privind imobilele rezidențiale din 2002, alineatul (7) al aceluiași articol prevede că, în cazul în care o succesiune este dezbătută în străinătate, atribuțiile și competențele atribuite în mod general instanței specializate în succesiuni (Verslsensenschaftsgericht) sunt preluate de instanța funciară competentă (Grundbuchsgericht).

Ultima actualizare: 05/06/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.