Restricții privind succesiunile - norme speciale

Estonia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Legea statului membru prevede norme speciale care, din cauza destinației economice, familiale sau sociale ale anumitor bunuri imobile, ale anumitor întreprinderi sau ale altor categorii speciale de bunuri situate în acest stat membru, impune anumite restricții privind succesiunile sau care afectează succesiunile în ceea ce privește acele bunuri?

Articolul 4 din Legea privind succesiunea prevede că succesiunea se transferă moștenitorului la momentul deschiderii acesteia. Prin urmare, regula generală este aceea că toate drepturile și obligațiile se transferă moștenitorului. Singurele excepții sunt drepturile și obligațiile care, prin natura lor, sunt legate în mod intrinsec de persoana testatorului sau care, în temeiul legii, nu se transferă de la o persoană la alta [articolul 130 alineatul (1) din Legea privind succesiunile].

Din motive de interes public, anumite tipuri de drepturi reale sunt restricționate în temeiul Legii privind impunerea de restricții la achiziționarea de bunuri imobile; totuși, această restricție nu se aplică achiziționării de bunuri imobile prin succesiune [articolul 2 alineatul (1) punctul 6 din lege].

Se pot aplica restricții în ceea ce privește participațiile în anumite tipuri de societăți. De exemplu, în temeiul Legii privind Baroul, numai avocații pledanți pot fi acționari ai unei societăți de avocați pledanți [articolul 54 alineatul (1) din Legea privind Baroul]. În cazul în care succesorul nu este avocat pledant, acesta va fi despăgubit cu o sumă egală cu valoarea acțiunilor sale.

Actul constitutiv al unei societăți cu răspundere limitată poate să prevadă, de asemenea, o restricție care să precizeze faptul că acțiunile nu se transferă succesorului; în acest caz, succesorul trebuie, de asemenea, să fie despăgubit cu o sumă egală cu valoarea acțiunilor sale (secțiunea 153 din Codul comercial).

2 În temeiul legii statului membru, aceste norme speciale se aplică succesiunii în ceea ce privește bunurile menționate anterior indiferent de legea aplicabilă succesiunii?

Aplicarea unor norme speciale nu depinde de legea care reglementează succesiunea.

3 În temeiul legii statului membru, există proceduri speciale pentru a garanta respectarea normelor speciale menționate anterior?

Nu există proceduri speciale.

Ultima actualizare: 22/02/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.