Restricții privind succesiunile - norme speciale

Germania
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Legea statului membru prevede norme speciale care, din cauza destinației economice, familiale sau sociale ale anumitor bunuri imobile, ale anumitor întreprinderi sau ale altor categorii speciale de bunuri situate în acest stat membru, impune anumite restricții privind succesiunile sau care afectează succesiunile în ceea ce privește acele bunuri?

Restricțiile speciale în sensul articolului 30 din Regulamentul UE privind succesiunile pot fi găsite în legislația germană privind moștenirea patrimoniilor constând în ferme (Anerbenrecht), potrivit căreia, în anumite condiții, se aplică norme speciale în ceea ce privește moștenirea proprietăților agricole.

Aceste norme sunt incluse în Ordinul privind fermele (Höfeordnung), care este o lege parțial federală aplicabilă în Hamburg, Saxonia Inferioară, Renania de Nord-Westfalia și Schleswig-Holstein, și în legile anumitor landuri (Länder) referitoare la moștenirea patrimoniilor constând în ferme [Legea privind domeniile (Hofgütergesetz) și Legea privind moștenirea patrimoniilor constând în ferme (Anerbengesetz) din Baden-Württemberg, aceasta din urmă aplicându-se doar dacă persoana decedată s-a născut înainte de 1 ianuarie 1930, Ordinul privind patrimoniile (Landgüterordnung) din Hessa, Ordinul privind fermele (Höfeordnung) din Renania-Palatinat, Legea privind fermele (Höfegesetz) din Bremen]. Nu există astfel de norme în celelalte Länder. Articolul 36 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul UE privind succesiunile este utilizat pentru a se stabili ce lege privind moștenirea patrimoniilor constând în ferme se aplică. În plus, se aplică și normele individuale privind moștenirea patrimoniului din Codul civil [articolul 1515 alineatul (2) și articolele 2049 și 2312], la fel ca și articolul 13 din Legea privind tranzacțiile imobiliare (Grundstücksverkehrsgesetz), care permite ca o fermă să fie alocată exclusiv unuia dintre comoștenitorii legali.

Ordinul privind fermele conține anumite norme speciale privind moștenirea în ceea ce privește anumite exploatații agricole, pentru a se preveni divizarea fermelor și a exploatațiilor forestiere în cazul unei succesiuni. Dispozițiile din Ordinul privind fermele prevăd că doar un moștenitor (moștenitorul fermei) va primi dreptul de proprietate și astfel va garanta păstrarea de la o generație la alta a fermelor viabile din punct de vedere economic. Aceste norme servesc nu doar intereselor private ale proprietarilor individuali ai exploatațiilor agricole, ci și interesului public de a preveni divizarea fermelor și de a menține eficiența acestora.

Ceilalți comoștenitori pot solicita compensații, deși suma care poate fi solicitată este mai mică decât în cazul altor litigii în materie succesorală, pentru a proteja fermele împotriva solicitării de compensații excesive pentru soluționarea conflictelor, care ar pune în pericol supraviețuirea acestora.

2 În temeiul legii statului membru, aceste norme speciale se aplică succesiunii în ceea ce privește bunurile menționate anterior indiferent de legea aplicabilă succesiunii?

Având în vedere scopul de reglementare al legislației privind moștenirea patrimoniului constând în ferme, care este acela de a asigura păstrarea fermelor de la o generație la alta, în cazul proprietăților agricole interne trebuie să se aplice norme speciale indiferent care este legea care se aplică succesiunii persoanei decedate.

3 În temeiul legii statului membru, există proceduri speciale pentru a garanta respectarea normelor speciale menționate anterior?

În conformitate cu Regulamentul de procedură privind aspectele legate de ferme (Verfahrensordnung für Höfesachen – HöfeVfO), dreptul german permite instanței competente în domeniul agriculturii (Landwirtschaftsgericht) să desfășoare anumite proceduri de verificare, de exemplu, pentru a stabili dacă dispozițiile testamentare sau acordurile privind transferul fermelor încalcă legea privind succesiunea a patrimoniilor constând în ferme.

Ultima actualizare: 15/12/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.