Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Restrictions on successions – special rules

Gibraltár
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Under the law of this Member State, do special rules impose, for economic, family or social considerations, restrictions concerning or affecting the succession in respect of immoveable property, certain enterprises or other special categories of assets located in this Member State?

No.

2 Under the law of this Member State, do these special rules apply to the succession in respect of the above-mentioned assets irrespective of the law applicable to the succession?

Not applicable.

3 Under the law of this Member State, do special procedures exist to ensure compliance with the above-mentioned special rules?

Not applicable.

Last update: 01/04/2019

The national language version of this page is maintained by the respective EJN contact point. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. Neither the EJN nor the European Commission accept responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.