Търговски регистри – търсене на дружества в ЕС

Единният пазар на ЕС доведе до увеличаване на броя на дружествата, разгръщащи дейността си отвъд националните граници. От юни 2017 г. търговските регистри на всички държави от ЕС са свързани помежду си и до всички тях е осигурен достъп за справки.