Obchodní rejstříky – vyhledávání podniků v EU

Informace o této službě

Prostřednictvím služby „Vyhledat společnost“ můžete získat informace o společnostech zapsaných v obchodních rejstřících v EU, na Islandu, v Lichtenštejnsku nebo v Norsku.

Tato služba je součástí systému propojení obchodních rejstříků (BRIS), který byl zřízen na základě směrnice 2012/17/EU a prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/884.

Můžete se obeznámit s tím, jak fungují obchodní rejstříky v členských státech a jaké informace o společnostech uchovávají.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně této služby nám napište na adresu: just-bris-helpdesk@ec.europa.eu.

Informace o společnostech poskytované na portálu evropské e-justice prostřednictvím systému propojení obchodních rejstříků (BRIS) jsou shromažďovány v reálném čase z obchodních rejstříků členských států bez jakýchkoli poplatků pro společnosti. Pokud obdržíte od systému BRIS, portálu evropské e-justice nebo Komise podezřelý dopis, neprodleně nás kontaktujte na adrese just-bris-helpdesk@ec.europa.eu. Nikdy neposílejte odesílateli žádné peníze.

Jak tato služba funguje

Pro vyhledání společnosti:

 • Vyhledávejte pomocí čísla společnosti a/nebo registračního čísla.
 • Zobrazí se seznam výsledků odpovídajících vašemu zadání, spolu se základními údaji o společnosti.
 • Poté si o dané společnosti můžete vyžádat další informace.
 • Systém vám nabídne seznam dostupných informací, které jsou o společnosti zapsány v příslušném vnitrostátním obchodním rejstříku.
  Například:
  • stanovy
  • účetní závěrka
  • upsaný kapitál
  • právní zástupci společnosti.
 • Vyberte dokumenty, o které máte zájem, a vložte je do svého košíku.
 • Poté, co jste si vybrali dokumenty, jež potřebujete, přistupte k odeslání žádosti.

Upozornění: V současnosti si takto můžete vyžádat pouze informace, které vnitrostátní rejstříky poskytují zdarma. V případě dokumentů poskytovaných za poplatek se ceny zobrazené na našem portálu opírají o údaje poskytnuté vnitrostátními rejstříky, mají pouze orientační charakter a mohou se změnit. Pokud máte zájem si vyžádat takový dokument, je třeba přejít na internetové stránky příslušného vnitrostátního rejstříku, který také stanoví konečnou cenu.

Dokumenty

Dodání dokumentů

Dokumenty, jež jsou dostupné okamžitě, si můžete stáhnout ve svém prohlížeči.

Ostatní dokumenty vám budou zaslány e-mailem ihned poté, jakmile je vnitrostátní rejstříky dodají. To může trvat až 14 dnů.

Přístup k dokumentům

Jakmile je dokument dostupný ke stažení ve vašem prohlížeči, můžete si jej lokálně uložit k vašemu vlastnímu použití.

Dokumenty zaslané e-mailem budou dostupné ke stažení po dobu 6 dnů od jejich dodání.

Odkazy na internetové stránky vnitrostátních rejstříků

Země

Obchodní rejstřík

Rakousko

Österreichisches Firmenbuch/Official Business Register

https://www.justiz.gv.at/web2013/home/e-government/firmenbuch/die_firmenbuchdatenbank~2c9484852308c2a601240b693e1c0860.de.html

Belgie

Kruispuntbank van Ondernemingen/Banque-Carrefour des Entreprises/ Zentrale Unternehmensdatenbank

https://economie.fgov.be/en/themes/enterprises/crossroads-bank-enterprises

https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html?lang=en

Bulharsko

Търговски регистър/Commercial Register

https://portal.registryagency.bg

Chorvatsko

Sudski registar/Court Register

https://sudreg.pravosudje.hr/

Česká republika

Verejny restrik (obchodni rejstrik)/Public Register (Commercial Register)

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik

Kypr

Έφορος Εταιρειών/Registrar of Companies

http://www.mcit.gov.cy/

http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument

Dánsko

Erhvervsstyrelsen/Danish Business Authority

https://datacvr.virk.dk

Estonsko

Äriregister/Commercial Register

https://ariregister.rik.ee/eng

Finsko

Patentti-ja Rekisterihallitus/Finnish Patent and Registration Office

https://www.prh.fi/en/index.html

Francie

Registre du Commerce et des Sociétés/Business Register

https://www.infogreffe.com/

Německo

Handelsregister/Business Register

https://www.handelsregister.de/rp_web/welcome.do?language=en

Unternehmensregister/Commercial Register

https://www.unternehmensregister.de/ureg/?submitaction=language&language=en

Řecko

Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)/Greek (Hellenic)

http://www.businessportal.gr/home/index_en

Maďarsko

Országos Cégnyilvántartó és Céginformációs Rendszer/

Company information system

https://occsz.e-cegjegyzek.hu/info/page/ceginfo

Island

Fyrirtækjaskrá RSK/ Register of Enterprises

https://www.rsk.is/english/individuals/

Irsko

The Companies Registration Office – an Oifig um Chlarú Cuideachtaí

https://www.cro.ie

Itálie

Registro delle imprese/Business Register

https://italianbusinessregister.it

Lotyšsko

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs/Register of Enterprises of The Republic of Latvia

https://www.ur.gov.lv/en/

Lichtenštejnsko

Amt für Justiz – Handelsregister/Commercial Register

https://handelsregister.li/cr-portal/suche/suche.xhtml

Litva

Juridinių asmenų registras/Register of Legal Entities

https://www.registrucentras.lt

Lucembursko

Registre de commerce et des sociétés/Trade and Companies Register

https://www.lbr.lu

Malta

Registru tal-Kumpaniji ta'Malta/Registrar of Companies Malta

https://mbr.mt/

Nizozemsko

Handelsregister/Business Register

https://www.kvk.nl/english/ordering-products-from-the-commercial-register/

Norsko

Foretaksregisteret/Register of Business Enterprises

https://www.brreg.no/home/

Polsko

Krajowy Rejestr Sądowy/ National Court Register

https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html

Portugalsko

Registo Comercial/Commercial Register

https://irn.justica.gov.pt/

Rumunsko

Oficiul National al Registrului de Comert/National Trade Register Office

https://www.onrc.ro/index.php/en

Slovensko

Obchodný register

http://www.orsr.sk/Default.asp?lan=en

Slovinsko

Poslovni register Slovenije/Slovenian Business Register

https://www.ajpes.si/prs/Default.asp?language=english

Španělsko

Colegio de registradores

https://www.registradores.org

Švédsko

Bolagsverket/Swedish Companies

http://www.bolagsverket.se/en

Ochrana údajů

Chcete-li vědět, jak jsou vaše osobní údaje chráněny, přečtěte si toto právní upozornění, zejména prohlášení o ochraně osobních údajů a pravidla pro ochranu údajů.

Mohla by vás též zajímat pravidla pro ochranu údajů v zemích zapojených do systému BRIS PDF (330 Kb) en.

Formy společností

Tato služba se vztahuje na akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným a jejich pobočky registrované v členských státech EU, na Islandu, v Lichtenštejnsku a v Norsku.

Zahrnuje také společnosti registrované jako evropská společnost (Societas Europea, SE).

Právní formy jsou uvedeny v původním jazyce spolu se stručným popisem, který je k dispozici ve všech úředních jazycích.

Poslední aktualizace: 08/08/2018

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.