Søg efter et selskab i EU's selskabsregistre

EU's indre marked har medført en stigning i antallet af virksomheder, der ekspanderer ud over deres nationale grænser. Med virkning fra juni 2017 er virksomhedsregistrene i alle EU-lande blevet sammenkoblet, hvorfor der kan søges i dem alle.