Μητρώα επιχειρήσεων – αναζήτηση εταιρείας στην ΕΕ

Χάρη στην ενιαία αγορά της ΕΕ, πολυάριθμες επιχειρήσεις έχουν επεκταθεί πέραν των εθνικών συνόρων τους. Από τον Ιούνιο του 2017 όλα τα μητρώα επιχειρήσεων των χωρών της ΕΕ είναι διασυνδεδεμένα και παρέχουν δυνατότητα αναζήτησης στις βάσεις τους.