Μητρώα επιχειρήσεων – αναζήτηση εταιρείας στην ΕΕ

Σχετικά με την παρούσα υπηρεσία

Μέσω της υπηρεσίας «Αναζήτηση επιχείρησης» μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με εταιρείες που είναι καταχωρισμένες σε μητρώα επιχειρήσεων στην ΕΕ, στην Ισλανδία, στο Λιχτενστάιν ή στη Νορβηγία.

Η υπηρεσία αυτή εντάσσεται στο Σύστημα Διασύνδεσης Μητρώων Επιχειρήσεων (BRIS-ΣΔΙΜΗΕ), που δημιουργήθηκε σύμφωνα με την οδηγία 2012/17/ΕΕ και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/884 της Επιτροπής.

Μάθετε περισσότερα για τα εθνικά μητρώα επιχειρήσεων και τις πληροφορίες που διαθέτουν σχετικά με τις επιχειρήσεις.

Για τυχόν ερωτήσεις σχετικά με τη συγκεκριμένη υπηρεσία, στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στην εξής διεύθυνση just-bris-helpdesk@ec.europa.eu.

Οι πληροφορίες για τις εταιρείες που παρέχονται στη διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης μέσω του συστήματος διασύνδεσης μητρώων επιχειρήσεων (BRIS) συλλέγονται σε πραγματικό χρόνο από τα μητρώα επιχειρήσεων των κρατών μελών, χωρίς τέλη για τις εταιρείες. Εάν λάβετε ύποπτη επιστολή από το BRIS, τη διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης ή την Επιτροπή, επικοινωνήστε μαζί μας αμέσως στη διεύθυνση just-bris-helpdesk@ec.europa.eu. Μη στείλετε σε καμία περίπτωση χρήματα στον αποστολέα.

Ποια είναι η διαδικασία

Για να βρείτε μια επιχείρηση:

 • Αναζητήστε την επιχείρηση με βάση τον αριθμό της και/ή τον αριθμό μητρώου της.
 • Θα εμφανιστεί κατάλογος των αποτελεσμάτων της αναζήτησης μαζί με βασικές πληροφορίες για τις επιχειρήσεις.
 • Στη συνέχεια, μπορείτε να ζητήσετε περισσότερα στοιχεία σχετικά με την επιχείρηση.
 • Το σύστημα θα εμφανίσει κατάλογο με τις διαθέσιμες πληροφορίες που υπέβαλε η εταιρεία στο εθνικό μητρώο επιχειρήσεων.
  Για παράδειγμα:
  • το εταιρικό καταστατικό
  • τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό
  • το εγγεγραμμένο κεφάλαιο
  • τους νόμιμους εκπροσώπους της επιχείρησης.
 • Επιλέξτε το/τα έγγραφο/-α που θέλετε και προσθέστε τα στο καλάθι αγορών σας.
 • Ελέγξτε την επιλογή των εγγράφων που χρειάζεστε.

Σημείωση: Σ’ αυτό το στάδιο, μπορείτε να ζητήσετε μόνο τις πληροφορίες τις οποίες τα εθνικά μητρώα παρέχουν δωρεάν. Για τα επί πληρωμή έγγραφα, οι τιμές που αναρτώνται στην πύλη μας παρέχονται από τα εθνικά μητρώα, είναι ενδεικτικές και μπορεί να αλλάζουν. Για να ζητήσετε ένα από τα έγγραφα αυτά, επισκεφτείτε τον ιστότοπο του εθνικού μητρώου όπου αναγράφεται η τελική τιμή.

Έγγραφα

Δελτίο παράδοσης

Τα έγγραφα που είναι διαθέσιμα για άμεση παράδοση μπορούν να μεταφορτωθούν στον φυλλομετρητή σας.

Θα λάβετε οποιαδήποτε άλλα έγγραφα με ηλεκτρονικό μήνυμα, αμέσως μόλις αυτά διαβιβαστούν από τα εθνικά μητρώα. Η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει έως 14 ημέρες.

Πρόσβαση στα έγγραφα

Μόλις το έγγραφο είναι διαθέσιμο για μεταφόρτωση στον φυλλομετρητή σας, μπορείτε να το αποθηκεύσετε τοπικά για δική σας χρήση.

Τα έγγραφα που αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα μπορείτε να τα μεταφορτώσετε για 6 ημέρες από τη στιγμή της παράδοσης.

Σύνδεσμοι στις ιστοσελίδες των εθνικών μητρώων

Χώρα

Μητρώο επιχειρήσεων

Αυστρία

Österreichisches Firmenbuch/Official Business Register

https://www.justiz.gv.at/web2013/home/e-government/firmenbuch/die_firmenbuchdatenbank~2c9484852308c2a601240b693e1c0860.de.html

Βέλγιο

Kruispuntbank van Ondernemingen/Banque-Carrefour des Entreprises/ Zentrale Unternehmensdatenbank

https://economie.fgov.be/en/themes/enterprises/crossroads-bank-enterprises

https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html?lang=en

Βουλγαρία

Търговски регистър/Commercial Register

https://portal.registryagency.bg

Κροατία

Sudski registar/Court Register

https://sudreg.pravosudje.hr/

Τσεχική Δημοκρατία

Verejny restrik (obchodni rejstrik)/Public Register (Commercial Register)

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik

Κύπρος

Έφορος Εταιρειών/Registrar of Companies

http://www.mcit.gov.cy/

http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument

Δανία

Erhvervsstyrelsen/Danish Business Authority

https://datacvr.virk.dk

Εσθονία

Äriregister/Commercial Register

https://ariregister.rik.ee/eng

Φινλανδία

Patentti-ja Rekisterihallitus/Finnish Patent and Registration Office

https://www.prh.fi/en/index.html

Γαλλία

Registre du Commerce et des Sociétés/Business Register

https://www.infogreffe.com/

Γερμανία

Handelsregister/Business Register

https://www.handelsregister.de/rp_web/welcome.do?language=en

Unternehmensregister/Commercial Register

https://www.unternehmensregister.de/ureg/?submitaction=language&language=en

Ελλάδα

Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)/Greek (Hellenic)

http://www.businessportal.gr/

Ουγγαρία

Országos Cégnyilvántartó és Céginformációs Rendszer/

Company information system

https://occsz.e-cegjegyzek.hu/info/page/ceginfo

Ισλανδία

Fyrirtækjaskrá RSK/ Register of Enterprises

https://www.rsk.is/english/individuals/

Ιρλανδία

The Companies Registration Office – an Oifig um Chlarú Cuideachtaí

https://www.cro.ie

Ιταλία

Registro delle imprese/Business Register

https://italianbusinessregister.it

Λετονία

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs/Register of Enterprises of The Republic of Latvia

https://www.ur.gov.lv/en/

Λιχτενστάιν

Amt für Justiz – Handelsregister/Commercial Register

https://handelsregister.li/cr-portal/suche/suche.xhtml

Λιθουανία

Juridinių asmenų registras/Register of Legal Entities

https://www.registrucentras.lt

Λουξεμβούργο

Registre de commerce et des sociétés/Trade and Companies Register

https://www.lbr.lu

Μάλτα

Registru tal-Kumpaniji ta'Malta/Registrar of Companies Malta

https://mbr.mt/

Κάτω Χώρες

Handelsregister/Business Register

https://www.kvk.nl/english/ordering-products-from-the-commercial-register/

Νορβηγία

Foretaksregisteret/Register of Business Enterprises

https://www.brreg.no/home/

Πολωνία

Krajowy Rejestr Sądowy/ National Court Register

https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html

Πορτογαλία

Registo Comercial/Commercial Register

https://irn.justica.gov.pt/

Ρουμανία

Oficiul National al Registrului de Comert/National Trade Register Office

https://www.onrc.ro/index.php/en

Σλοβακία

Obchodný register

http://www.orsr.sk/Default.asp?lan=en

Σλοβενία

Poslovni register Slovenije/Slovenian Business Register

https://www.ajpes.si/prs/Default.asp?language=english

Ισπανία

Colegio de registradores

https://www.registradores.org

Σουηδία

Bolagsverket/Swedish Companies

http://www.bolagsverket.se/en

Προστασία των δεδομένων

Για να ενημερωθείτε σχετικά με το πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, διαβάστε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου, και ιδίως τη δήλωση περί απορρήτου και τους κανόνες περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Μπορεί επίσης να σας φανούν χρήσιμοι οι κανόνες για την προστασία των δεδομένων στις χώρες που συμμετέχουν στο σύστημα BRIS-ΣΔΙΜΗΕ PDF (330 Kb) en.

Εταιρικές μορφές

Η υπηρεσία αυτή καλύπτει τις δημόσιες και ιδιωτικές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, καθώς και τα υποκαταστήματά τους που είναι καταχωρισμένα σε ένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ, στην Ισλανδία, στο Λιχτενστάιν ή στη Νορβηγία.

Καλύπτει επίσης τις επιχειρήσεις που έχουν καταχωριστεί ως ευρωπαϊκές εταιρείες («Societas Europea» ή «SE»).

Οι νομικές μορφές εμφανίζονται στη γλώσσα του πρωτοτύπου, μαζί με σύντομη περιγραφή σε όλες τις επίσημες γλώσσες.

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/08/2018

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.